Business Finland asiantuntijapalvelut

Kokeneen asiantuntijan käyttäminen on yksi tapa nopeuttaa yrityksen kansainvälistymistä. Markinvestin asiantuntijan kanssa toteutetussa yrityksen kehitysprojektissa yritys saa sen tarvitseman ohjauksen ja tuen toimintansa eri vaiheissa sekä projektin etenemisen seurannan. Kehitysprojekteissa Innovaatioseteli, Market Explorer ja Tempo Markinvestin asiantuntija tutustuu yritykseen ja yrityksen tavoitteisiin. Tutustumisen jälkeen yritys saa Markinvestilta sitovan tarjouksen työn sisällöstä, aikataulusta ja hinnasta. Yritys voi käyttää Markinvestin tekemää tarjousta kehitystyön rahoitushakemuksessa Business Finlandille.

Business Finlandin Innovaatioseteli

Innovaatioseteli tarkoittaa Business Finlandilta haettavaa 6200 euron (5000 € + arvonlisävero 24 %) tukea, jolla yrityksesi voi ostaa asiantuntijapalveluita tukemaan tuote- tai palvelukehitystä matkalla kohti kansainvälistymistä.

Vuonna 2020 seteliin kuuluu aiemmasta poiketen 1000 euron (+alv 24 %) omarahoitusosuus, joka tulee maksaa palveluntuottajalle projektin päättyessä. Palveluntuottaja tarkoittaa sitä yritystä, jolta ostat palveluita innovaatiosetelillä.

Innovaatioseteli on tarkoitettu pk-yrityksille, joilla on uusi kansainvälistä kasvupotentiaalia omaava tuote- tai palveluidea, ja jonka eteenpäinviemiseksi yritys tarvitsee ulkopuolista osaamista. Innovaatioseteleitä ei myönnetä suurille yrityksille, mutta ei myöskään toiminimiyrittäjille.

Markinvest tarjoaa asiantuntijapalveluja seuraaville Innovaatiosetelin alueille:

 •  tuote- ja palvelustrategian kehittämiseen liittyvät palvelut (mm. muotoilustrategian valmistelu)
 • kokeilut sekä ketterä tuote- ja palvelukehitys
 • innovaatiotoimintaan liittyvät mittaus- ja testauspalvelut
 • innovaatiotoimintaan liittyvät soveltuvuustutkimukset ja asiantuntijalausunnot
 • tutkimustulosten arviointiin ja hyödyntämiseen liittyvät palvelut
  Lisätietoja: Markinvest Pekka Peltonen, pekka.peltonen(at)markinvest.fi

Business Finlandin Market Explorer

Market Explorer -rahoituksella yritys voi ostaa uutta tietoa ja osaamista, jonka avulla yritys voi edetä uudelle markkina-alueelle. Rahoituspalvelu on tarkoitettu yrityksille, jotka etsivät tuotteelleen, palvelulleen tai liiketoimintamallilleen uusia markkinoita ulkomailta ostamalla asiantuntijapalveluita.  Yritys voi olla kansainvälistymisen alkuvaiheessa tai toimia jo vientimarkkinoilla.

Rahoituksen määrä

Business Finlandin myöntämän Market Explorer -rahoituksen määrä on 5000–10 000 euroa ja se kattaa 50 prosenttia ostettavista asiantuntijapalveluista. Yrityksesi maksaa asiantuntijapalveluiden kustannuksista 50 prosenttia. Market Explorer -hakemuksen kokonaisbudjetti on siis enintään 20 000 euroa.

Rahoitus on avustusta, jota yrityksesi ei tarvitse maksaa takaisin. Rahoitusta ei makseta ennakkoon. Rahoitus maksetaan projektin päätyttyä raportoitujen kustannusten perusteella. Hankkeiden maksimikestoaika on yksi vuosi.

Markinvest tarjoaa Market Explorer -asiantuntijapalveluja seuraaville alueille:

 •  yritys on kansainvälistymisen alussa tai haluat selvittää uutta potentiaalista vientimarkkinaa nykyiselle tuotteelle, palvelulle tai liiketoimintamallille
 • yritys tarvitsee ulkopuolista asiantuntemusta kansainvälistymisen suunnitteluun ja uusien kohdemarkkinoiden selvittämiseen
 • markkinatutkimukset ja pilotointi

Lisätietoja: Market Explorer rahoituksesta https://www.businessfinland.fi/suomalaisille asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer/market-explorer/ Pekka Peltonen, pekka.peltonen(at)markinvest.fi

Business Finlandin Tempo-rahoitus

Business Finlandin Tempo-rahoitus on tarkoitettu kansainväliseen kasvuun tähtääville suomalaisille startup-, pk- ja midcap-yrityksille, joilla on halua ja kykyä rakentaa osaamisestaan ja ratkaisuistaan kansainvälinen menestystarina innovatiivisin keinoin.

Business Finlandin rahoitus kattaa 75 prosenttia projektin kokonaisbudjetista. Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Rahoituksen määrä on maksimissaan 50 000 euroa, ja yritykselle jäävä omavastuuosuus on 25 prosenttia myönnetystä rahoituksesta.

Markinvest tarjoaa asiantuntijapalveluja seuraaville alueille:

 •  asiakastutkimuksiin
 •  liiketoimintakonseptin testaamiseen
 •  koemarkkinointiin
 •  muun ulkopuolisen asiantuntija-avun valintaan mm. alustaviin IPR- ja patenttiselvityksiin

Tempo-kehityssuunnitelma

Kehitysprojektille on asetettava 2-5 kpl konkreettista ja osin mitattavaa tavoitetta. Tavoitteet liittyvät projektin konkreettisiin tuloksiin ja yrityksen liiketoiminnan kehittymiseen. Tavoitteista keskustellaan vielä yhdessä Business Finlandin kanssa rahoitushakemuksen käsittelyvaiheessa.

Tavoitteet tulevat osaksi mahdollista rahoituspäätöstä, ja niiden toteutumista seurataan. Tavoitteiden saavuttamisella on myös merkittävä vaikutus mahdollisen jatkorahoituksen saamiseen Business Finlandilta.

Esimerkkejä Tempo-kehitysprojektin tavoitteista:

 • kansainvälistymisstrategian tai markkinoillemenosuunnitelman laatiminen
 • kansainvälistymistoimenpiteiden määrittely
 • pilotointikelpoisen, skaalautuvan tuotteen/palvelun (MVP) tai sen osan luominen
 • asiakaspilottien toteutuminen, tulosten analysointi ja dokumentointi ja jatkosuunnitelmien luominen
 • uuden johtamis- tai toimintamallin luominen
 • yrityksen resurssisuunnitelman luominen (tiimi/johto/hallitus/advisorit)
 • yrityksen kansainväliseen kasvuun liittyvä rahoitussuunnitelma
 • IPR-/brändistrategian luominen
 • merkittävien uusien kehityshankkeiden määrittäminen tai käynnistäminen

Esimerkkejä yrityksen liiketoiminnan yleisistä tavoitteista (esim. vuoden aikajänteellä):

 • kansainvälisen liikevaihdon kehittyminen
 • asiakasmäärän kehittyminen
 • kumppaniverkoston vahvistuminen
 • rahoitusjärjestelyjen eteneminen tai yksityisen lisärahoituksen varmistuminen
 • yrityksen osaamisen (tiimi/johto/hallitus) vahvistuminen
 • uusien markkinoiden avaaminen tai muu kansainvälinen eteneminen
  Lisätietoja: Tempo rahoitus https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tempo-rahoitus/
  Pekka Peltonen, pekka.peltonen(at)markinvest.fi

Konsultin valinta: Konsultin valinta ei ole yksinkertainen asia. Oheisesta linkistä voi etsiä itselle sopivan konsultin https://expertsearch.businessfinland.fi/#/profile/5AT3KV3c?companyName=markinvest

Ota yhteyttä