Business Finlandin rahoitus ja Markinvestin asiantuntijapalvelut 

Markinvest on asiantuntija Business Finlandin rahoittamissa kehitysprojekteissa Innovaatioseteli, Market Explorer ja Tempo. Markinvestin asiantuntija tutustuu yritykseen ja yrityksen tavoitteisiin. Tutustumisen jälkeen yritys saa Markinvestilta sitovan tarjouksen ja suunnitelman esimerkiksi Innovaatioseteli -työn sisällöstä, aikataulusta ja hinnasta.

Rahoitushakemuksessa Business Finlandille yritys käyttää Markinvestin tekemää suunnitelmaa ja tarjousta. Innovaatioseteli rahoitushakemus on tehtävä Business Finlandin asiointipalvelussa

Innovaatioseteli -projektin vastuullisen johtajan on oltava hakijayrityksen palveluksessa. Hakijayritys on se, joka aikoo ostaa innovaatiopalveluja Innovaatiosetelillä. 

Markinvest ei voi hakea Innovaatioseteliä hakijayrityksen puolesta.

Innovaatioseteli rahoitus – Markinvest on Business Finlandin palveluntarjoaja

Markinvestistä hankittavat asiantuntijapalvelut voivat olla seuraavilta Innovaatiosetelin alueilta:

 • tuote- ja palvelustrategian kehittäminen 
 • kokeilut, ketterä tuote- ja palvelukehitys
 • markkinaselvitykset, kohderyhmävalinnat ja yhteydenotot
 • innovaatiotoimintaan liittyvät testauspalvelut
 • innovaatiotoimintaan liittyvät soveltuvuustutkimukset ja asiantuntijalausunnot

Innovaatioseteli rahoitus ja raportointi Business Finlandille 

Innovaatiosetelin arvo on 6 200 euroa (5 000 euroa + alv). Innovaatiosetelissä on 1000 € + alv omarahoitusosuus. Osuus on sama riippumatta projektin koosta. Omarahoitus tulee maksaa suoraan palveluntuottajalle projektin päätyttyä. 

Yritys laatii loppuraportin asiointipalvelussa viimeistään neljän kuukauden kuluttua päätöksen voimassaoloajan päättymisestä. Markinvest täydentää raporttia asiointipalvelussa tai muulla tavoin. 

Yritys lähettää loppuraportin Business Finlandiin. Rahoituksen maksaminen palveluntuottajalle edellyttää, että rahoituksen saaja on toimittanut rahoituspäätöksen hyväksymisilmoituksen ja loppuraportin sekä maksanut palveluntuottajalle omarahoitusosuuden 1000€ + alv.

Milloin Innovaatioseteliä ei myönnetä

Keskeisimpiä Innovaatiosetelin poissulkevia asioita ovat olemassa olevat verovelat tai maksuhäiriöt, A:ta huonompi alfa rating tai väärä toimiala. 

Innovaatioseteliä ei myönnetä maatalouden alkutuotantoon, kalastukseen tai vesiviljelyyn.

Innovaatioseteleitä ei myönnetä suurille yrityksille, mutta ei myöskään toiminimiyrittäjille.

Lisätietoja: Markinvest Oy Pekka Peltonen, pekka.peltonen(at)markinvest.fi

Business Finlandin Market Explorer

Market Explorer -rahoituksella yritys voi ostaa uutta tietoa ja osaamista, jonka avulla yritys voi edetä uudelle markkina-alueelle.

Rahoituspalvelu on tarkoitettu yrityksille, jotka etsivät tuotteelleen, palvelulleen tai liiketoimintamallilleen uusia markkinoita ulkomailta ostamalla asiantuntijapalveluita.  Yritys voi olla kansainvälistymisen alkuvaiheessa tai toimia jo vientimarkkinoilla.

Rahoituksen määrä

Business Finlandin myöntämän Market Explorer -rahoituksen määrä on 5000–10 000 euroa ja se kattaa 50 prosenttia ostettavista asiantuntijapalveluista. Yrityksesi maksaa asiantuntijapalveluiden kustannuksista 50 prosenttia. Market Explorer -hakemuksen kokonaisbudjetti on siis enintään 20 000 euroa.

Rahoitus on avustusta, jota yrityksesi ei tarvitse maksaa takaisin. Rahoitusta ei makseta ennakkoon. Rahoitus maksetaan projektin päätyttyä raportoitujen kustannusten perusteella. Hankkeiden maksimikestoaika on yksi vuosi.

Markinvest tarjoaa Market Explorer -asiantuntijapalveluja seuraaville alueille:

 •  yritys on kansainvälistymisen alussa tai haluat selvittää uutta potentiaalista vientimarkkinaa nykyiselle tuotteelle, palvelulle tai liiketoimintamallille
 • yritys tarvitsee ulkopuolista asiantuntemusta kansainvälistymisen suunnitteluun ja uusien kohdemarkkinoiden selvittämiseen
 • markkinatutkimukset ja pilotointi

Lisätietoja: Market Explorer rahoituksesta 
Lisätietoja: Pekka Peltonen, pekka.peltonen(at)markinvest.fi

Business Finlandin Tempo-rahoitus

Business Finlandin Tempo-rahoitus on tarkoitettu kansainväliseen kasvuun tähtääville suomalaisille startup-, pk- ja midcap-yrityksille, joilla on halua ja kykyä rakentaa osaamisestaan ja ratkaisuistaan kansainvälinen menestystarina innovatiivisin keinoin.

Business Finlandin rahoitus kattaa 75 prosenttia projektin kokonaisbudjetista. Rahoitus on avustusta, jota ei tarvitse maksaa takaisin. Rahoituksen määrä on maksimissaan 50 000 euroa, ja yritykselle jäävä omavastuuosuus on 25 prosenttia myönnetystä rahoituksesta.

Markinvest tarjoaa asiantuntijapalveluja seuraaville alueille:

 •  asiakastutkimuksiin
 •  liiketoimintakonseptin testaamiseen
 •  koemarkkinointiin
 •  muun ulkopuolisen asiantuntija-avun valintaan mm. alustaviin IPR- ja patenttiselvityksiin

Tempo-kehityssuunnitelma

Kehitysprojektille on asetettava 2-5 kpl konkreettista ja osin mitattavaa tavoitetta. Tavoitteet liittyvät projektin konkreettisiin tuloksiin ja yrityksen liiketoiminnan kehittymiseen. Tavoitteista keskustellaan vielä yhdessä Business Finlandin kanssa rahoitushakemuksen käsittelyvaiheessa.

Tavoitteet tulevat osaksi mahdollista rahoituspäätöstä, ja niiden toteutumista seurataan. Tavoitteiden saavuttamisella on myös merkittävä vaikutus mahdollisen jatkorahoituksen saamiseen Business Finlandilta.

Esimerkkejä Tempo-kehitysprojektin tavoitteista:

 • kansainvälistymisstrategian tai markkinoillemenosuunnitelman laatiminen
 • kansainvälistymistoimenpiteiden määrittely
 • pilotointikelpoisen, skaalautuvan tuotteen/palvelun (MVP) tai sen osan luominen
 • asiakaspilottien toteutuminen, tulosten analysointi ja dokumentointi ja jatkosuunnitelmien luominen
 • uuden johtamis- tai toimintamallin luominen
 • yrityksen resurssisuunnitelman luominen (tiimi/johto/hallitus/advisorit)
 • yrityksen kansainväliseen kasvuun liittyvä rahoitussuunnitelma
 • IPR-/brändistrategian luominen
 • merkittävien uusien kehityshankkeiden määrittäminen tai käynnistäminen

Esimerkkejä yrityksen liiketoiminnan yleisistä tavoitteista (esim. vuoden aikajänteellä):

 • kansainvälisen liikevaihdon kehittyminen
 • asiakasmäärän kehittyminen
 • kumppaniverkoston vahvistuminen
 • rahoitusjärjestelyjen eteneminen tai yksityisen lisärahoituksen varmistuminen
 • yrityksen osaamisen (tiimi/johto/hallitus) vahvistuminen
 • uusien markkinoiden avaaminen tai muu kansainvälinen eteneminen
  Lisätietoja: Tempo rahoitus https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/tempo-rahoitus/
  Pekka Peltonen, pekka.peltonen(at)markinvest.fi

Konsultin valinta: Konsultin valinta ei ole yksinkertainen asia. Oheisesta linkistä voi etsiä itselle sopivan konsultin https://expertsearch.businessfinland.fi/#/profile/5AT3KV3c?companyName=markinvest