Business Finlandin Explorer rahoitus ja Markinvestin -palvelut

Markinvest on asiantuntija Business Finlandin rahoittamissa Explorer ja Innovaatioseteli kehitysprojekteissa.

Business Finlandin Explorer-rahoituksen avulla voit hankkia osaamista Markinvestistä kansainvälisille markkinoille menoon (Market Explorer) tai koota yritysten ryhmän yhteisen viennin mahdollisuuksien selvittämiseen (Group Explorer).


MARKET EXPLORER, Markinvest

Mihin Business Finlandin Market Explorer rahoitusta voit käyttää

Market Explorer -rahoituksella voit ostaa asiantuntijapalveluita Markinvestistä yrityksesi kansainvälistymisen tueksi.

Mitä yritykseltäsi vaaditaan Market Explorer rahoituksen saamiseksi

 • vähintään 2 henkilön sitoutunut Suomessa työskentelevä tiimi
 • yritykselläsi on oma tuote tai palvelu tai vähintään pilotointivaiheessa oleva uusi tuote- tai palveluidea.
 • Market Explorer projektissa selvitettävä markkina on yrityksellesi uusi eikä sitä ole tutkittu aikaisemmissa projekteissa.

Esimerkkejä Markinvestin asiantuntijapalveluista, joita voit hankkia Market Explorer -rahoituksella

 • kansainvälistymissuunnitelman ja -strategian laatiminen
 • liiketoimintamahdollisuuksien selvitys
 • esikonseptointi, sähköinen kansainvälistymisen konsepti CBC
 • olemassa olevan tuotteen markkinakartoitus uudessa markkinassa
 • lokalisointitarpeiden selvitys
 • koemarkkinointi markkinakartoitusta varten tarvittavan tiedon keräämiseksi
 • markkina-analyysit, kilpailutilanteen selvitys
 • jälleenmyyjien ja jakelukumppaneiden kartoitus, Business CBC
 • laki- ja standardivaatimusten selvitys sekä kv-tuotesuojaukseen liittyvät selvitykset olemassa oleville tuotteille.

Market Explorer – rahoitusta et voi käyttää

 • testauksista, merkintöjen ja tuotesuojauksen hakemisesta tai laajenemisesta aiheutuviin kustannuksiin
 • toimialoille, jotka on rajattu de minimis -rahoituksen ulkopuolelle (maatalouden alkutuotanto, kalastus ja vesiviljely)
 • jos sinulla on jälleenmyyntiyritys, yritykselläsi on oltava oma tuote- tai palvelutarjonta.

Business Finlandin Market Explorer – rahoitus on 5000–10 000 euron avustus

Market Explorer -rahoitus on avustusta, jota yrityksesi ei tarvitse maksaa myöhemmin takaisin. Rahoitus on tarkoitettu ostettujen asiantuntijapalveluiden kustannuksiin. Sen lisäksi hyväksymme muita kustannuksia korkeintaan 20 prosenttia ostettujen palveluiden määrästä. Market Explorer -rahoituksen määrä on 5000–10 000 euroa ja se kattaa 50 prosenttia projektisi kustannuksista. Market Explorer -projektisi kokonaisbudjetti voi siis olla 10 000–20 000 euroa

Tutustu tarkemmin Market Explorer tuotteeseen ja hakumenettelyyn
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer/market-explorer

Ota yhteyttä Markinvest Oy Pekka Peltonen 040 900 0322
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/asiointipalvelu

GROUP EXPLORER, Markinvest

Mihin Business Finlandin Group Explorer -rahoitus on tarkoitettu

Group Explorer -rahoitus on tarkoitettu 4–10 yrityksen ryhmille merkittävien yhteisten liiketoimintamahdollisuuksien selvittämiseen kansainvälisillä markkinoilla.

Mitä yritykseltäsi vaaditaan Group Explorer -rahoituksen saamiseksi

 • aito halu kasvaa kansainvälisillä markkinoilla ja tehdä projektissa yhteistyötä ryhmän yritysten kanssa
 • oma tuote- tai palvelutarjonta
 • Rating Alfa on vähintään A ja käytettävissä on riittävä omarahoitus projektin toteuttamiseksi
 • sitoutunut tiimi, jossa vähintään kaksi henkilöä työskentelee kokoaikaisesti Suomessa

Business Finlandin Group Explorer –rahoitus on 2500 – 20 000 euron avustus/yritys

 • Group Explorer -rahoitus on de minimis -ehtoista avustusta eikä sitä tarvitse maksaa takaisin.
 • Avustusosuus on pk-yrityksille 50 % sekä midcap- ja suuryrityksille 40 % hyväksytyistä kustannuksista.
 • Rahoituksen määrä on vähintään 2 500 euroa ja enintään 20 000 euroa yritystä kohden.
 • Group Explorer -projektisi (pk-yritys) kokonaisbudjetti voi siis olla 5 000 – 40 000 euroa.
 • Midcap-yritykset luokitellaan Group Explorer -rahoituksen osalta suuriksi yrityksiksi.
 • Pk-yritys: alle 250 työntekijää, liikevaihto enintään 50 miljoonaa euroa tai taseen loppusumma enintään 43 miljoonaa euroa.
 • Midcap-yritys: konsernitason liikevaihto enintään 300 miljoonaa euroa.
 • Suuryritys: konsernitason liikevaihto yli 300 miljoonaa euroa.

Business Finlandin Group Explorer –rahoitusta et voi käyttää

 • asiantuntijapalveluihin, jotka eivät liity kansainvälistymisvalmiuksien luomiseen, kuten yleiset liiketoiminnan konsultointipalvelut tai tuotekehitykseen liittyvät asiantuntijapalvelut
 • asiantuntijapalveluiden ostoon intressiyrityksiltä
 • vientiin liittyvään toimintaan eli suoraan vientimääriin, jakeluverkon perustamiseen ja toimintaan tai muuhun vientitoimintaan liittyviin juokseviin kustannuksiin
 • kaupallisen sopimuksen teettämiseen, kaupallisesta yhteistyöstä sopimiseen ja kaupalliseen yhteistyöhön
 • varastorakennusten, jakelupisteiden ja logistiikkakeskusten sekä muiden jakelutoimintaan liittyvien suoriin investointeihin tai rahoitukseen
 • henkilöstön koulutukseen

Esimerkkejä Markinvestin asiantuntijapalveluista, joita ryhmä voi hankkia Group Explorer -rahoituksella

 • yhteisen liiketoimintamallin suunnittelu kansainvälisille markkinoille kuten Venäjä
 • innovaation kiinnostavuuden testaaminen markkinoilla
 • tuotteen tai palvelun arvoverkon kartoittaminen
 • mahdollisten jakelukanavien ja markkinoille pääsemisen tapojen kartoittaminen kuten business kulttuuri
 • potentiaalisten jakelijoiden, kuljettajien ja varastoijien selvitykset eri kaupungeista
 • uusiin toimijoihin tutustuminen, tiedon kerääminen sekä keskustelut yhteistyön ehdoista
 • mallisopimusten teettäminen: mallisopimusta voidaan näyttää potentiaalisille kumppaneille ja kysyä, mitä muutoksia tarvitaan, jotta yhteistyö olisi mahdollista, paikallisen lainsäädännön huomioiminen sopimuksissa
 • verkostoituminen tärkeiden kumppaneiden ja vaikuttajien kanssa.

Tutustu tarkemmin Group Explorer tuotteeseen ja hakumenettelyyn
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/palvelut/rahoitus/explorer/group-explorer

Ota yhteyttä Markinvest Oy Pekka Peltonen 040 900 0322
https://www.businessfinland.fi/suomalaisille-asiakkaille/asiointipalvelu

INNOVAATIOSETELI, Markinvest

Business Finlandin -rahoituspalvelu

Business Finlandin Innovaatioseteli on uudistunut. Yrityksen omarahoitusosuus on 0 euroa. Innovaatioseteli-rahoituspalvelussa avustuksen määrä on 5 000 euroa alv 0%.

Avustus maksetaan rahoituksen saajalle (yritys) sen jälkeen, kun tämä on hyväksynyt valitsemansa palveluntuottajan (Markinvest) toimittaman työn (raportti) ja maksanut tämän palkkion.

Tutustu tarkemmin Innovaatioseteli tuotteeseen ja hakumenettelyyn

https://www.markinvest.fi/innovaatioseteli/

Ota yhteyttä Markinvest Oy Pekka Peltonen 040 900 0322