ELY-keskuksen asiantuntijapalvelut

ELY-keskuksen asiantuntijapalvelujen tavoitteena on edistää mikro- ja pk-yritysten uudistumista, kasvua ja laajentamista niin kotimaisilla kuin kansainvälisilläkin markkinoilla.

Markinvestin asiantuntijan johdolla toteutettavassa yrityksen kehitysprojektissa yritys saa sen tarvitseman ohjauksen ja tuen toimintansa eri vaiheissa.

Markinvestin asiantuntijapalvelut ELY-keskuksen asiakkaille

  •  Liiketoimintastrategia, kasvu ja uudistuminen
  • Markkinointi, asiakkuudet ja markkinatutkimus
  • Vienti ja kansainvälistyminen, viennin esteet
  • Vienti Venäjälle ja sähköinen kauppa
  • Sertifioinnin tarveanalyysi ja testaukset
Miten liiketoiminnan kehitysprojekti toteutetaan?

  1. Markinvestin asiantuntija tutustuu yritykseen ja yrityksen tavoitteisiin. Tutustumisen jälkeen yritys saa sitovan tarjouksen työn sisällöstä, aikataulusta ja hinnasta.
  2. Tavoitteiden asettamisessa ja sisällön suunnittelussa otetaan huomioon, että hankkeen tulee erottua yrityksen muusta toiminnasta ja sen tulee auttaa parantamaan kilpailukykyä merkittävästi. Hankkeen kesto voi vaihdella muutaman kuukauden ja kahden vuoden välillä.
  3. Yritys voi käyttää Markinvestin tekemää tarjousta kehitystyön rahoitushakemuksessa ELY-keskukselle.

ELY-keskuksen kehittämisavustus – kehittämishanke

ELY-keskus myöntää kehittämisavustusta mikro- ja pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen.

Kehittämisavustuksen avulla voi kehittää jo olemassa olevaa liiketoimintaa tai luoda yrityksen kannalta täysin uutta liiketoimintaa.

Tähtäimessä voi olla myös vienti- ja kansainvälistymismahdollisuuksien parantaminen tai kasvun hakeminen uusia tuotteita, palveluita tai tuotantomenetelmiä kehittämällä. Yritys voi tavoitella uusia markkinoita tai kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Kehittämisavustuksen määrä

Rahoitettavien hankkeiden kokonaiskustannukset liikkuvat pääsääntöisesti 10 000 euron ja 200 000 euron välillä.  Kehittämistoimenpiteistä aiheutuvia palkka-, matka-, konsultointikustannuksia ja muita vastaavia menoja voidaan rahoittaa enintään 50 prosentin arvosta.

Avustuksen hakeminen ja suunnittelu

Rahoituksen hakemiseksi on tehtävä kehittämishankesuunnitelma, jossa hanke kuvataan yksityiskohtaisesti. Huolellisesti tehty sähköinen hakemus toimii hankesuunnitelmana ja nopeuttaa käsittelyä oleellisesti.

Autamme hakemuksen tekemisessä mielellämme!

Avustushakemusta voi suunnitella seuraavalla lomakkeella: https://www.yritystulkki.fi/fi/alue/proagria/toimiva-yrittaja/rahoitus/ely/

Ennen hakemuksen jättämistä kannattaa ottaa yhteyttä oman alueen ELY-keskuksen asiantuntijaan. Rahoitusta haetaan sähköisen hakujärjestelmän kautta ja hakemus tulee jättää ELY-keskukseen ennen hankkeen aloittamista. 

Lisätietoja: Pekka Peltonen, pekka.peltonen(at)markinvest.fi

Yritysten kehittämispalvelut KEHPA

 

ELY -keskuksen Yritysten kehittämispalvelut Analyysi- ja Konsultointi-palvelussa ei ole toimiala- eikä yhtiömuotorajoituksia.

Analyysi-palvelu on tarkoitettu yrityksellesi, jos sen toiminta on vakiintunutta ja jos sinulla on tarve ja halu kiihdyttää kasvua kotimaasta tai viennistä tai muuten kansainvälistymisestä tai haluat tehostaa kestävästi toimintaasi tai suunnitelmissasi on omistajanvaihdos.

Analyysi ja Konsultointipalvelut ovat harkinnanvaraisia. Analyysi-palveluun hinta on 260€ + alv/päivä. Kesto tavallisesti yhden päivän.
Analyysin jälkeen yrityksesi voi hyödyntää ELY-keskuksen Konsultointipalveluita tai muita ELY-keskuksen, Business Finlandin, Finnveran ja TE-toimiston yrityspalveluja.

Kiinnostuitko Analyysi -palvelusta?