Markinvest on palveluntuottajana yritysten kehittämisprojekteissa Pirkanmaalla, Lahdessa ja Kouvolassa

 

Kouvola Innovation Oy – Cursor Oy – Yrittäjän tukiverkko kehitysprojekti

Asiantuntijapalvelut yrityksille koronatilanteen jälkihoitoon. Yrityksien markkinoinnin ja myynnin tehostaminen, uusien asiakkuuksien ja markkina-alueiden löytäminen.

Markinvestin asiantuntijapalvelut:

 1. Yrityksen nykyinen tilanne, tavoitteet ja toimenpiteet -mitä, miten, miksi, vahvuuksien tunnistamiseen ja sanoittaminen – markkinoinnin ja myynnin tehostaminen, segmentointi, tunnettuus ja verkostot – uusien asiakkuuksien löytäminen, segmentointi, segmentin laajennus, uudet segmentit, ostavat asiakkaat ja verkostot – uusien markkina-alueiden löytäminen, strategiset businessalueet, kasvu- ja kannattavuuspotentiaali, menestyminen – jatkorahoitusmahdollisuudet
 2. Häiriötilannerahoitus tilanneanalyysin ja/tai kehittämistoimenpiteiden tekemiseksi: – nykytilanne, asiantuntija-apu ja sparraus – maksatushakemus, mitä kaikkea maksatushakemuksessa tulee ottaa huomioon – jatkorahoitusmahdollisuudet

Yrittäjyysbuusti, Pirkanmaan Kasvubuusti kehitysprojekti – Markinvest

Yrittäjyysbuusti kuuluu Pirkanmaan Kasvubuustiin. Kasvubuusti on työ- ja elinkeinoministeriön sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhdessä rahoittama hanke.  Tavoitteena on pilotoida uusia palveluja yhteistyössä palveluntuottajien kuten Markinvestin kanssa.

Markinvestin Yrittäjyysbuusti palvelut Tampereella ja Pirkanmaalla  Markinvest on yksi Yrittäjyysbuustin palveluntuottajista. Markinvestistä yritys saa saat apua yrityksen pyörittämiseen, toiminnan suunnitteluun ja tulevaisuuden visiointiin.  Markinvestissä työskentelemme suomen, venäjän ja englannin kielillä.

Yrittäjyysbuusti palvelut:

 1. Yrittäjän tuki ja verkostot
 2. Markkinointi- ja myyntiosaaminen
 3. Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen

Yritysten Lahti – Ladec kehitysprojekti – Markinvest

Yritysten Lahti –kärkihankkeessa pilotoitiin yrityspalveluseteliä vuoden 2019 aikana. Yrityspalvelusetelin avulla Lahti tarjoaa nopean ja ketterän toimintamallin, jolla aktivoidaan yrityksiä pitkäjänteiseen kehittämistyöhön sekä edistetään yksityisten yrityspalvelumarkkinoiden kehittymistä.

Keväällä 2020 yrityspalveluseteli kohdennettiin yritysten myynnin ja markkinoinnin kehittämiseen. Seteli on kaksiosainen ja se sisältää yrityskohtaisen kehittämissuunnitelman (A) sekä käytännön toimenpiteen myynnin ja markkinoinnin edistämiseksi (B).

Markinvestin palvelut Yritysten Lahti hankkeessa

A Yrityskohtainen kehittämissuunnitelma kriisissä. Yrityksen on nopeasti säädettävä toimintansa äkisti muuttuneita asiakastarpeita vastaaviksi. Koronavirus muuttaa yrityksen liiketoimintaa ja toimintatapoja pysyvästi. Muuttuvat markkinat haastavatyrityksen perinteisen tavan toimia ja palvella asiakkaita ja viestiä heille.

B Käytännön toimenpiteet yrityksen myynnin ja markkinoinnin edistämiseksi

 1. Ylivoimainen liikeidea – erottautuminen muista
 2. Myynti ja markkinointi kriisin aikana ja sen jälkeen – sopeuttaminen
 3. Ratkaisuja myynnin kehittämiseksi – asiakaslupaus
 4. Tuotteen/palvelun kaupallistaminen – menestyvä tuote
 5. Kansainvälistyminen – vientikonsepti

Kouvola Innovation – Kinno, Innovaationeuvontapalvelut – Markinvest

Yritysneuvonta- ja sijoittumispalvelu tukee yritysten toimintaa koko niiden elinkaaren ajan. Kinnon yritysneuvoja selvittää asiakkaan palvelutarpeen ja tarjoaa mahdollisuuksiensa mukaan ratkaisuvaihtoehtoja. Palvelun tärkeimpiä periaatteita ovat asiakkaan kuuntelu, käytännöllinen työtapa, tuloskeskeisyys sekä asiakkaan rinnalla kulkeminen.

Innovaationeuvontapalvelut on tarkoitettu yrittäjä- ja henkilöasiakkaille Kinnon toimeksiantojen mukaan. Tavoitteena on tukea keksijöitä ideoiden ja tuotteiden kehittämisessä ja kaupallistamisessa liiketoiminnaksi.

Markinvestin palvelut tuotteen tai idean kaupallistamiseksi Kouvolassa:

 1. Tutustuminen yritykseen/henkilöön
 2. Nykytilanteen selvitys
 3. Tavoitteiden asettaminen 1v ja 3 vuotta
 4. Toimenpiteet
 5. Seuranta

Kasvu Open – sparraus

Kasvu Open Oy on Keski-Suomen kauppakamarin /Jyväskylä/ voittoa jakamaton yleishyödyllinen tytäryhtiö, jonka ydinajatus on saattaa yhteen kasvuyrityksiä ja huippuasiantuntijoita.

Asiantuntijoiden sparrauksen avulla tarkastellaan yrityksen tilannetta ja autetaan yrityksiä tavoittamaan tarvekohtaista osaamista liiketoiminnan kehittämiseen ja kasvuun. 

Sparraus tapahtuu Kasvu Open Kasvupoluilla®, jotka toteutetaan yli 200 alueellisen ja toimialakohtaisen yhteistyökumppanin kanssa. Sparraus on yrityksille aina maksutonta.

Markinvestin Pekka Peltonen on ollut sparraajana Kasvu Openissa lähes sen alusta alkaen. Sparrauspaikkakuntia ovat olleet mm. Lohja, Järvenpää, Oulu, Varkaus, Savonlinna, Lappeenranta ja Kouvola.