ELY-keskuksen yritysrahoitus, kehittämisavustus

 

ELY-keskus tarjoaa yritysrahoitusta yrityksen kehittämiseen ja investointeihin. ELY-keskus myöntää kehittämisavustusta mikro- ja pk-yritysten kehittämistoimenpiteisiin ja investointeihin, kun yritys aloittaa toimintansa, haluaa panostaa merkittävästi uudistumiseen tai pyrkii kasvamaan. Erityisenä painopisteenä on yritysten kansainvälistyminen.

Kehittämisavustuksen kohteet ja tukiprosentti

 

Kehittämistoimenpiteisiin liittyviä palkka-, konsultointi-, matka-, messuosallistumis- ja vastaavia menoja voidaan tukea enintään 50 prosentilla avustuksen perusteena olevista menoista.

Hankkeeseen sisältyviä investointeja voidaan tukea yrityksen koosta ja sijainnista riippuen 10–35 prosentilla avustuksen perusteena olevista menoista. 

Ota yhteyttä ELY-keskuksen asiantuntijaan jo hankkeen suunnitteluvaiheessa ennen hakemuksen jättämistä. http://asiantuntijahaku.ahtp.fi/?search=yrityksen+kehitt%u00e4misavustukset

 

Business Finland tarjoaa rahoitusta parhaille ideoille

 

Business Finlandin rahoitusta voivat hakea yritykset, tutkimusorganisaatiot ja julkisten palvelujen tuottajat. Business Finland tarjoaa rahoitusta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan. Kansainvälistymisestä kasvua hakevat pienet ja keskisuuret yritykset ovat rahoituksen kohderyhmää.

Business Finlandin Innovaatioseteli

 

Innovaatiosetelillä voit ostaa uutta tietoa ja osaamista yritykseesi.

Setelin arvo on 6 200 euroa (5 000 euroa + alv). Innovaatiosetelissä on 1000 € + alv omarahoitusosuus (riippumatta projektin koosta), mikä tulee maksaa suoraan palveluntuottajalle projektin päätyttyä. Kun palveluntuottaja on saanut omarahoitusosuuden suorituksen ja asiakas on raportoinut projektin, palveluntuottaja voi lähettää enintään 4000 € + alv. laskun Business Finlandiin.

Business Finlandin Market Explorer 

 

Market Explorer -rahoituksen avulla voit ostaa uutta tietoa ja osaamista, jonka avulla yrityksesi voi edetä uudella kansainvälisellä markkinalla.

Rahoitus on tarkoitettu vain ostettujen asiantuntijapalveluiden kustannuksiin. Business Finlandin myöntämän rahoituksen määrä on 5000–10 000 euroa, ja se kattaa 50 prosenttia asiantuntijapalveluiden hankintakustannuksista. Hankkeiden koko on siis 10 000–20 000 euroa.

Business Finlandin Tempo-rahoitus

 

Ennen Tempo-projektisuunnitelmaa ja varsinaista hakemusta, on hyvä keskustella Business Finlandin asiantuntijan kanssa. Lue lisää Tule asiakkaaksi -sivulta.

Jotta yrityksesi saisi Tempo-rahoituksesta parhaan mahdollisen hyödyn, Business Finland suosittelee arvioimaan kriittisesti yrityksen osaamiseen ja liiketoimintaan liittyvät kehittämistarpeet suhteessa yrityksen 3-5 vuoden kasvuvisioon.

Jos nämä eivät ole vielä tiedossa, Business Finland suosittelee perehtymistä tarpeen mukaan myös seuraaviin rahoituspalveluihin ennen mahdollista Tempo-projektisuunnitelmaa:

  • ELY-keskuksen kehittämispalvelut
  • Business Finlandin Innovaatioseteli, mikäli kyseessä yritykselle uuteen tuotteeseen, palveluun tai liiketoimintaan liittyvä selvitys
  • Business Finlandin Market Explorer, yritykselle uusien kv-markkinoiden selvityksiin

Mikäli yrityksesi tarvitsee muuta rahoitusta, ota yhteyttä Markinvest Oy:n Pekka Peltoseen.

Mistä saan rahoitusta yritykselleni 2021

Mistä yrityksen kannattaa lähteä hakemaan rahoitusta, tukea tai lainaa?

Tutustu yrityksen rahoitus ja tuet 2021 (https://vakuudeton.com/yrityksen-rahoitus-tuet/)
https://www.markinvest.eu/konsultointipalvelut/ely-keskus/