Konsulttjänster inom certifiering för finska och svenska exportföretag 

Kostnadsfri rådgivningstjänst för finska och svenska företag 

Ta kontakt med oss redan idag om du behöver information om certifiering eller andra krav med tanke på marknaderna i Ryssland och Tullunionen.
Du kan skicka frågorna med e-post. vi läser dem och tar kontakt.

Företagsspecifik certifieringsutbildning  

Företagsspecifik certifieringsutbildning kan genomföras på distans eller på arbetsplatsen. Avsätt 3–5 timmar för utbildningen. Utbildningen fokuserar på det egna företagets frågor men tar samtidigt upp saker på ett bredare plan, så att deltagarna får en helhetsbild av certifieringsområdet. Deltagarna får ett intyg över genomförd utbildning. 

Förhandsutredning och rapport om certifiering 

Förhandsutredningen om certifiering är avsedd för företag som planerar export och certifiering, och syftet är att i förväg kartlägga de kostnader som uppstår. Vi gör en analys av kundernas certifieringsbehov och tillhandahåller ett optimalt certifieringsalternativ, en redogörelse för alla nödvändiga handlingar, tester och övriga åtgärder samt vilka dokument och certifikat som krävs. Vi upprättar en rapport om certifieringsprocessen inklusive prisuppgift. 

Kostnad för förhandsutredning om certifiering 
Kostnaden för förhandsutredningen krediteras om samarbete inleds. Vi krediterar förhandsutredningen till det fulla beloppet. Endast översättnings- och resekostnader debiteras. 

Tekniskt pass för maskiner och utrustning på ryska och engelska 

Varje maskin och utrustning ska åtföljas av ett tekniskt pass. Det ska utformas enligt en särskild GOST-standard. Vi kan göra detta för produkten. Alternativt kan vi granska ett pass som företaget utformar och se till att det motsvarar kraven i GOST-standarden. 

Safety Case, säkerhetsbevisning på ryska och engelska 

I samband med TR CU 010- och TR CU 032-certifiering krävs en säkerhetsbevisning eller Safety Case från företaget. Vi kan göra detta för företaget. En annan möjlighet är att granska företagets egen säkerhetsbevisning och se till att den motsvarar de bestämmelser som gäller för Safety Case. 

Bruksanvisning på ryska och engelska 

Varje maskin och utrustning ska ha en ryskspråkig bruksanvisning. Vid behov kan vi göra en sådan och kontrollera att företagets egen bruksanvisning motsvarar gällande krav och bestämmelser. 

Kontakt med tull, tullagent (broker) och slutkund 

Det händer ibland att allt inte går enligt planerna, och då hjälper personliga kontakter till att lösa problemet. 

Tekniska översättningar till ryska och engelska
Alla certifieringsdokument ska vara på ryska. Vi kan vid behov göra dokumenten tvåspråkiga. 

Internationalisering, export till Ryssland och Kazakstan 

Markinvests konsulttjänster till finska och svenska exportföretag inför export till Ryssland: benchmark, distributörs- och nyckelkundssökning, sökning av detaljhandelsnät, erbjudande av projekt, relationsverksamhet och certifiering. 

Ta kontakt