Vad behöver jag certifikatet till? 

Certifikat behövs både vid försäljning och förtullning EAC (TR CU/ TR EAEU)-certifikatet är den viktigaste handling som krävs vid export av produkter till Eurasiska unionens (EAEU) länder Ryssland, Belarus, Kirgizistan, Armenien och Kazakstan. 

map of russia

Certifiering görs av:
– produkter
– arbeten och tjänster
– styrsystem 

Produktcertifiering och certifikat 

Produktcertifiering är en metod för kvalitetssäkring, där en av tillverkare och konsumenter oberoende organisation skriftligt intygar att produkten uppfyller de fastställda kraven. Certifikatet är en officiell handling, som bestyrker varornas kravöverensstämmelse, kvalitet och säkerhet.

Kraven är fastställda i gällande tekniska föreskrifter (TR). Det finns två typer av certifieringshandlingar:  

– Certifikat eller Intyg om kravöverensstämmelse  
– Deklaration eller Försäkran om överensstämmelse 

EAC-, GOST R-, GOST K- och BelCT-certifikat 

Uppfyllande av Tullunionens tekniska föreskrifter är den högsta certifieringsnivån och både certifikatet och deklarationen förkortas EAC. Eurasiska ekonomiska unionen går under benämningen Tullunionen. Det finns två typer av EAC-dokument: Certifikat eller Intyg om kravöverensstämmelse. Deklaration eller Försäkran om överensstämmelse.  

Om Tullunionen inte har några tekniska föreskrifter om den produkt som ska certifieras följs de nationella bestämmelserna GOST R i Ryssland, GOST K i Kazakstan och BelCT i Belarus. 

 

Förhandsutredning och optimal certifieringslösning 

Den optimala lösningen gäller certifiering av kravöverensstämmelse i hela Eurasiska unionen (EAEU).  EAC-, GOST R-, GOST K- och BelCT-certifikat och deklarationer.  

De centrala delarna i den optimala certifieringslösningen är förhandsutredning, analys av uppgifter och rapportering av resultat. I rapporten får företaget en redovisning över nödvändiga dokument, åtgärder, tidtabell och kostnad för certifieringen. 

Kostnadsfri rådgivningstjänst 

Ta kontakt med oss redan idag om du behöver information om certifiering eller andra krav med tanke på marknaderna i Ryssland och Tullunionen.
Du kan skicka frågorna med e-post, vi läser dem och tar kontakt.

Ta kontakt