Hur företaget lyckas med export och internationalisering

I takt med att affärsverksamheten internationaliseras måste företaget uppmärksamma exportens tillväxtpotential och/eller satsa på indirekt export. Att starta en internationell affärsverksamhet är en lång process som kräver att företaget har ekonomiska resurser och kunskap om internationell verksamhet. Förutsättningen för att lyckas på den internationella marknaden är en tydlig internationaliseringsplan och tillräcklig kännedom om målregionen, eftersom verksamhetssätt, kultur, värderingar och efterfrågan kan avvika betydligt från motsvarande villkor för handel i hemlandet.  

Internationell handel skiljer sig från handel i hemlandet 

Internationaliseringen av ett företag är alltid förknippad med risker som till exempel ekonomiska risker, eftersom kostnaderna ofta är högre än väntat och det går långsammare än väntat att få inkomster. Exporthinder kan bestå av bestämmelser som försvårar handeln med varor och tjänster och myndighetskrav som avvikande standarder, inspektions-, test- eller certifieringskrav. 

Markinvests tjänster för start och utökning av export till Ryssland

Internationalisering erbjuder företaget nya möjligheter, fler potentiella marknader och en möjlighet att öka omsättningen. I internationaliseringsplanen ska företaget arbeta efter en strategi och en konkret plan för internationell tillväxt, marknadsval och behov att lokalisera produktsortimentet. 

Internationaliseringsplan 

Markinvest Oy sparrar företagsledningen när företaget förbereder sig för internationalisering och planerar att gå ut på nya marknader. Sparringobjekt kan vara marknadskunskap om det nya målområdet, behov av marknadsundersökning, internationaliseringsstrategi samt konkreta avtal och handel. 

Analys är grunden för planering av internationalisering 

Utgångspunkten för planering av internationalisering är de strategiska mål som ställts upp för företaget samt säkerställande av tillräckliga ekonomiska och fysiska resurser. Valet av exportform är ett viktigt beslut, eftersom det har stor betydelse för andra exportåtgärder och kostnader för företaget. Export och internationalisering är bra att planera noggrant steg för steg. Stadierna inom export och internationalisering är en bra grund för planeringen av internationalisering. En SWOT-sammanställning hjälper till att utforma de viktigaste konkreta åtgärderna i planen. 

Markinvests exporttjänster 

Digital försäljning och marknadsföring ger företagen en ny flexibel och smidig kanal för internationalisering på den ryska marknaden. Numera är export av business to business-produkter enkel och smärtfri, eftersom hela logistikkedjan inklusive förtullning kan skötas tillsammans med oss. 

Att hyra en exportansvarig kan vara en lösning på ditt företags resursbehov. Det krävs certifiering för att bedriva handel företag till företag. Markinvests certifieringstjänst har optimerat certifieringsbehovet för flera hundra företag sedan 1993. Markinvests logistiktjänster omfattar leverans av prover, näthandelsleverans, teknisk export, förhandlingar med den mottagande parten och hantering av eventuella problem i ryska tullen. 

Ta kontakt