Start av Green Attachments export till Ryssland 

Green Attachments Oy har i många år varit verksamt i Norden och Europa som leverantör av grävmaskinstillbehör till rivnings- och återvinningssektorn. Vi har känt till den enorma potentialen i Ryssland, men vi har aldrig lyckats komma någon vart. Våren 2020, trots corona och andra faktorer som minskar tilltron på marknaden, startade samarbetet med Markinvest. Vi undersökte marknaden och certifieringsbehovet och gick till handling. Samarbetet fungerade utan problem, vi hittade agenter, finslipade logistikkedjan och gjorde certifikat. Sakkunskapen och snabbheten i Markinvests tjänst var förstklassig och vi rekommenderar starkt även andra att använda dem som samarbetspartner. 

Benjami Pitkasalo
CEO, Green Attachments Oy

Norgren Finland Oy – Produktcertifiering för ett projekt i Ryssland 

Vi hade behov av certifiering från ett ryskt klassningsorgan för produkter som gick till ett projekt i Ryssland, som bedrevs av en globalt verksam kund i energibranschen. Vi tog kontakt med Markinvest angående certifiering av produkterna. Markinvest beskrev mycket tydligt processen och de åtgärder som behövdes för att åstadkomma den dokumentation som krävdes. De erbjöd sig att ordna det hela som en nyckelfärdig tjänst. Kraven för certifiering innefattade bl.a. auditering av våra produktionsanläggningar i Mexiko. Markinvest organiserade auditeringen i samarbete med det ryska klassningsorganet och Norgrens finska och ryska säljbolag. Hela certifieringsprojektet sköttes effektivt och enligt tidtabell. Markinvest har även haft hand om åtgärderna i samband med uppdatering av certifieringen. Jag vill gärna rekommendera Markinvests tjänster och sakkunskap. 

Timo Viitala
Country Sales Leader, Norgren Finland Oy

Lahti Precision Oy – Export av vägningskomponenter och -utrustning till Ryssland 

Lahti Precision är Nordens bästa samarbetspartner inom krävande vägnings-, doserings- och servicelösningar för industrin.  Företaget har genomgått en kraftig förnyelse de senaste åren och medverkat till genombrottet av IOT genom att digitalisera vägningsprocessen med vägningstjänsten mScales. Flera årtiondens erfarenhet av vägnings- och doseringsutrustning i kombination med expertis inom automatisering garanterar att kunderna får effektiva utrustningslösningar.  

Lahti Precision levererar utrustning och system över hela världen antingen direkt till slutkunderna eller via finländska OEM-kunder. Till Ryssland har man till exempel levererat en stor mängd bandvågar, transportörer och limkök samt flera murbruksfabriker. Samarbetet mellan Lahti Precision och Markinvest startade med ett teamsamtal där Markinvests experter berättade allmänt om certifiering, mätanordningar, godkännandeprocesser och intyg för olika anordningar samt om kalibrerings- och inspektionsfrågor. 

 Därefter startade ett certifieringsprojekt för bandvågar. Lahti Precision utarbetade tillsammans med Markinvest en EAC-deklaration och registrering av bandvågar. I samband med certifieringen framställde Markinvest Tekniskt pass, skötte nödvändig testning, granskade bruksanvisningen och gjorde de tekniska översättningar som behövdes. Eftersom tullbestämmelser och andra bestämmelser angående export till Ryssland har varit under kraftig förändring de senaste åren vände vi oss till Markinvest, som vi visste är expert på rysslandsexport. Samarbetet med dem har varit smidigt och vi har snabbt fått det stöd vi behövt utan dröjsmål. Vi kan rekommendera Markinvest för både små och medelstora företag som en lämplig partner för att hjälpa till med export- och certifieringsfrågor angående Ryssland.

Niko Toimela
Vice President, Sales and Services

Oden Control AB stärker sin position i öst

Oden Control AB har tillverkat elektriska manöverdon sedan 1995. Kunderna består av kraftverk, pappers- och cellulosafabriker, vattenverk, rengöringsverk, skeppsindustri och övrig tung industri.  

Vi säljer till nästan alla länder i världen. Ett problem har varit marknaden i Ryssland och övriga länder i östblocket. Den ryska marknaden växer och industrin kräver bättre produkter med högre standard. Ryssland är ett stort land och det är viktigt att täcka olika industribranscher i hela landet för att lyckas på den marknaden. Vår utmaning var alltså att få ihop alla dokument som behövdes för att kunna sälja och exportera även till Ryssland. Vi tog kontakt med Markinvest Oy, och redan vid första kontakten kändes det att båda parter talade samma språk. Vi fick den rätta informationen och en professionell och tydlig förklaring av Markinvest omhur vi skulle gå vidare. Det var lätt att skaffa de nödvändiga uppgifterna för EAC-intyget eftersom de visste precis  vad som krävdes. 

Oden Control AB har nu de rätta dokumenten och certifikaten som garanterar att försäljningen och leveranserna fungerar perfekt till de östliga delrepublikerna. Och det bästa av allt är att du får reda på direkt när situationen ändras och det behövs nya dokument. Det är viktigt med den informationen så att återförsäljarna och slutkunderna får sina produkter i tid utan problem. Vår försäljning har ökat trots Covid-19-pandemin. Det som i början var en av våra svåraste arbetsuppgifter är nu en av de lättaste.

Vi har nu de rätta dokumenten att skicka till Ryssland och vi kan vara säkra på att vi alltid får information om vi behöver skaffa nya certifikat eller andra handlingar. Det sparar tid och pengar och gör att vi slipper svårigheter med myndigheterna när det gäller exportfrågor.[Rivityskohta]Vi rekommenderar varmt Markinvest Oy för alla som behöver korrigera eller uppdatera dokument som krävs för problemfri export till våra grannar i öst utan att behöva slösa tid och pengar på okunniga och i vissa fall helt skrupelfria aktörer inom certifierings- och tullfrågor. När vi inte själva ständigt behöver ta reda på vad som gäller i olika situationer får vi tid över till andra viktiga saker.

Harri Porttila
CEO, Oden Control AB

gotIT Oy – nytt kontaktnät och innovationskoncept

gotIT Oy grundades 2013, och vårt huvudsakliga verksamhetsområde är IT-konsultation och -tjänster.  

IT-konsultarbetet har varit en stor del av vår verksamhet, men samtidigt har vi även utvecklat våra egna produkter: 

  • ett koncept för att bygga en robothund för undervisning: hunden lär sig att röra sig i en AI-miljö  
  • robotik inom komponentbearbetning – metoder för kvalitetssäkring av styrdon och komponenter 
  • användning av AI-beskrivning vid paketering av komponenter och förpackningsalgoritmer inom robotik. 

 Tillsammans med Markinvest har vi skapat ett kontaktnät med utbildningsinstitutioner, utvecklingsbolag och företag. Vi har analyserat tillämpningar och användarbehov för produktidén och sökt efter lämpliga projekt och investerare. Markinvest har fungerat som sparringpartner. Särskilt viktigt har det varit att vi har fått en förståelse för teknologins tillämplighet och krav för kunderna. 

 Det har varit utmanande att föra ut en ny innovation på marknaden. Ett litet företag behöver ett team för att vara trovärdigt. Med de samarbetspartner vi hittat vill vi grunda ett nytt företag och föra vår gemensamma sak framåt inom ramarna för det grundade företaget. Samarbetet med Markinvest har fungerat bra, och de har alltid haft tid när det har behövts. Vi har haft stor nytta av deras stora kontaktnät när vi skapat nya kontakter.  

Tuomas Sorakivi
CEO, gotIT Oy

Fysioline Production Oy – utredning av tekniska hinder för export till marknaderna i Eurasiska unionen  

Fysioline Production Oy grundades 2007. Vårt företag utvecklar och tillverkar behandlingsbord för bland annat massage och behandlingsstolar för kosmetologer. Vår nyaste produktgrupp är behandlings- och operationsbord för smådjur. Vår huvudmarknad är Ryssland, i synnerhet Sankt Petersburg och Moskva.  

Arbetsergonomi och komfort både för patient och behandlare är avgörande faktorer vid utvecklingen av Fysiolines produkter. Vi har finslipat våra behandlingsbord och de är nu snyggare än någonsin. Varje bord och stol har skräddarsytts enligt kundens personliga önskemål. Fysioline-produkterna har utvecklats med hänsyn till kundernas varierande behov och kraven och bestämmelserna på marknadsområdena. 

Varje Fysioline-produkt är tillverkad enligt kvalitetsstandard ISO 9001 och ISO 13485. Det gör att vi kan garantera hög produktkvalitet och användarsäkerhet. 

Vår nyaste målgrupp är smådjurskliniker och produkter som är utvecklade för dem. För detta ändamål har vi gjort en marknadsundersökning tillsammans med Markinvest: 

  • kartläggning av distributionsvägar: med vem behöver Fysioline Production förhandla om samarbete  
  • undersökning av köpvanor: längs vilka kanaler går produkterna från fabriken till köparen (importör, slutanvändare) 
  • förhandsutredning av tekniska hinder för export: bl.a. registrering, certifikat och deklaration hos hälsovårdsministeriet, vad krävs för att skaffa detta och vad kostar det. 

Efter marknadsundersökningen har vi gått igenom affärsmöjligheterna och utarbetat en tillväxt- och internationaliseringsplan. Det är lätt att samarbeta med Markinvest, för de förstår sig på små och medelstora företags verksamhet och deras sätt att tänka. Vi har tillsammans sett hur långt pengarna räcker. Av kostnadsskäl har vi ännu inte inlett registreringen vid hälsovårdsministeriet, men vi har fått det ISO-certifikat som behövs.

Mika Ora
CEO, Fysioline Production Oy

IWAKI Nordic Group – Nyckelfärdiga certifieringstjänster från Markinvest Oy 

Den japanske ingenjören Yoshiaki Fujinaka grundade Iwaki 1956. IWAKI kom till Danmark på 1970-talet. 1992 grundades IWAKI Pumper A/S och redan följande år grundades det första dotterbolaget i Sverige. De följande åren expanderade företaget även till Finland och Norge. 1999 var det naturligt att ändra namnet till IWAKI Nordic. 

IWAKI Finland ansvarar för kundservice och export till hela Eurasiska unionens område. 

IWAKI Suomi Oy:s produktprogram omfattar bland annat pumpar och annan utrustning för hantering av frätande, brännbara och giftiga ämnen. Markinvest Oy kom med i verksamheten 2017. I den första fasen av samarbetet utarbetades en EAC-deklaration för pumpar 2018. Numera är Markinvest en del av företagets värdekedja, och de ansvarar förutom för certifiering även för tekniska översättningar och vid behov för undersökning av kundkrav tillsammans med den ryska slutkunden. Markinvest tar hänsyn till kundens perspektiv, de hjälper en snabbt och de håller vad de lovar. Våra produkter är inriktade på speciella förhållanden, och även dem har Markinvest kunnat lösa. Under samarbetets gång har jag lärt mig att lita på Markinvest som ett yrkeskunnigt, effektivt fungerande litet och flexibelt företag. 

Kimmo Huuskonen
Country Manager, Partner, IWAKI Finland Oy

Pekka Haavisto design – marknadsundersökning om Japan 

Jag sålde mitt företag i byggbranschen 2019 och hade lust att göra något alldeles nytt. I många år hade jag funderat på om det skulle gå att marknadsföra produkter av finländskt trä på den japanska marknaden. Jag talade om detta med några organisationer som erbjuder offentliga tjänster, men utan resultat. 

Då kom slumpen med i spelet genom projektet Pirkanmaan Yrittäjyysbuusti. Genom det projektet fick jag kontakt med Markinvest. Vi gick igenom min nya idé tillsammans. Markinvest bedömde min exportberedskap och vi beslutade att göra en marknadsundersökning i Japan. 

I Japan utredde vi faktorer omkring idén, såsom kultur, köpvanor, konkurrerande aktörer och deras arbetssätt, konkurrenternas produkter och prisnivå samt exporthinder. På basis av marknadsundersökningen utarbetade vi en internationaliseringsstrategi, mål, budget, åtgärder, valde de lämpligaste produkterna och ett varumärke. Som utvecklingsobjekt återstod ännu produktens förpackning och minimering av transportkostnader. 

Markinvest arbetade sakkunnigt tillsammans med oss, och jag kan rekommendera företaget till alla som har en ny idé som de vill föra ut i världen. Vi har inlett praktiska åtgärder för att föra idén framåt. Budgeten är relativt liten, och av den anledningen följer vi noggrant upp effekterna av alla åtgärder. 

Pekka Haavisto
Företagare, Pekka Haavisto Design