Nya möjligheter i Ryssland

Digital försäljning och marknadsföring öppnar en kanal för internationalisering för företagen. Det är ett smidigt, snabbt och förmånligt sätt att nå kunder i Ryssland, göra produkten känd och öka försäljningen. Markinvests mål är att hjälpa finska och svenska exportföretag att komma in på den ryska marknaden. Näthandel är en fungerande lösning vid B2C-handel, när leveranserna går direkt till kunden. Handel mellan företag är inte lika enkel eftersom det finns en del exporthinder.  

Nya lösningar för Ryssland – Markinvests affärsmodell för gränsöverskridande samarbete 

Markinvest har med hjälp av utvecklingsstöd från Business Finland utvecklat en modell för gränsöverskridande samarbete, som möjliggör digital B2B-handel till Ryssland och löser de export- och importhinder som är förknippade med detta. Ett annat mål med produktutvecklingsprojektet var att utveckla en produkt som gör det möjligt att komma in på den svenska marknaden. Den gränsöverskridande samarbetsmodellen hjälper gamla och nya exportföretag att återhämta sig från coronakrisen och framför allt att få en snabbare tillväxt efter krisen. 

Exempelfall 1
Ett företag har en rysk kund, som vill köpa företagets produkter i Ryssland som ett inhemskt köp och betala dem med rubel, dvs. importerade, förtullade och certifierade. Hur löser vi det? 

Exempelfall 2
Ett finskt företag har hört att det är ett projekt på gång i Ryssland, där företagets lösningar skulle passa. Hur kan företaget få möjlighet att erbjuda sin egen lösning? 

Exempelfall 3
Markinvests rysslandsteam har ett projekt där den uppdragsgivande organisationen vill ha kompetens från Finland och/eller Europa. Markinvests uppgift är att söka kompetenta deltagare och teknologier för projektet. Hur kan företaget komma med i projektet? 

Exempelfall 4
Ett ryskt företag har i ett svenskt företags webbutik hittat konkurrenskraftiga produkter, som företaget skulle vilja ha till sin egen fysiska butik i Sankt Petersburg. Hur löser vi detta? 

Exempelfall 5
Ett ryskt företag har tänkt beställa en maskin på en maskin- och utrustningsleverantörs webbplats, men på grund av språksvårigheter håller affären på att gå i stöpet. Hur räddar vi ”hem” affären? 

Markinvests affärsmodell för gränsöverskridande samarbete 

Granska bilden intill och om du identifierar en plats för ditt företag där, ta kontakt. pekka.peltonen(at)markinvest.fi I Ryssland har vi färdiga team i Karelen/Petrozavodsk och i nordvästra Ryssland/Sankt Petersburg. Förhandlingar pågår om att utöka teamfältet. 

MARKINVEST BUSINESS MODEL FOR CROSS-BORDER COOPERATION™ 

Branscher och behov – just nu – TA KONTAKT! 

Rening av industrivatten

Just nu arbetar vi med rening av industrivatten. Vårt team behandlar problem på några stora ryska anläggningar och vi vill inleda förhandlingar med finska och/eller europeiska total- eller delleverantörer som ensamma eller tillsammans kan planera och utföra arbetet. 

Att göra företaget och produkterna kända i Ryssland – utvecklingsprojekt 

Ryska kunder söker information med hjälp av sökmotorer, på företagets webbplats och i nätbutiken. Det viktigaste är då produktens konkurrenskraft, lokalisering av webbplatsen och webbutiken, att öka kännedomen i Ryssland och följa upp besökarna. 

Vi undersöker företagets beredskap för export: 

  • vi undersöker produkternas möjligheter i Ryssland och drar slutsatser 
  • vi definierar resurser, risker, vision 
  • vi gör en SWOT-sammanfattning, framgångsfaktorer och slutsatser 
  • vi ställer upp mål, särskilt med tanke på utvecklingsbehov 
  • vi bistår vid upprättande av plan för digital försäljning och marknadsföring och vid kunduppföljning. Vi placerar produkten i specialkataloger och marknadsplatser i branschen. 

Ta kontakt