Sätt in den bästa produkten och det bästa teamet – för att lyckas med rysslandsexporten måste du ha en väl förberedd produkt och ett bra team som stöd

För exportörer är Ryssland ett utmanande marknadsområde, där du som säljare tävlar med konkurrenter från nästan hela världen. I Ryssland betonas de personliga kontakterna. Ryssarna köper kända produkter som har EAC-certifikat eller -deklaration av personer man vet är pålitliga. Dessutom måste exportsäljaren kunna visa referenser över leveranser till företag som köparen värdesätter. Service och reservdelar till produkten måste vara tillgängliga i Ryssland.  I en konkurrenssituation i Ryssland ligger finländska försäljare och produkter bra till. Finländska samarbetspartner uppskattas i Ryssland: de anses som pålitliga och de håller vad de lovar. 

Inledning och utvidgning av rysslandsexporten 

Vid exporten till Ryssland ska företaget ta hänsyn till internationaliseringsplanen, marknadsvalet och behovet att lokalisera produktutbudet. Exportmöjligheter, certifieringsbehov och kundbakgrunder måste undersökas i förväg. Byte av kontaktperson för den ryska kunden kan innebära att hela projektet försenas eller avstannar helt. Tidigare skriftliga avtal gäller nödvändigtvis inte längre. Företaget måste också bestämma med vilken organisatorisk styrka man startar verksamheten i Ryssland. Vår rekommendation är att sätta in det bästa team du har. 

Markinvests servicekoncept för rysslandsexport och -handel 

Markinvest har en unik nästan trettioårig erfarenhet av handel med Ryssland. Markinvest har öppnat marknaderna i Sankt Petersburg, Moskva och andra delar av Ryssland för hundratals finska företag och deras produkter. Under dessa nästan tre decennier har det bildats ett lönsamt koncept för handel med Ryssland, som kan användas framgångsrikt av nya exportföretag och företag som vill utöka sin export. Exportföretag kan få bättre och snabbare resultat i Ryssland tillsammans med Markinvest. 

Markinvests konsulttjänster till finska och svenska exportföretag inför export till Ryssland: 

  1. Benchmark
  2. Sökning efter distributörer och nyckelkunder
  3. Sökning efter detaljhandelsnätverk
  4. Erbjudande av projekt
  5. Relationsverksamhet
  6. Certifiering

Eftermarknadsföring och teknisk export till Ryssland 

Service och reservdelar till produkten måste vara tillgängliga i Ryssland. Vi hittar ett lämpligt nätverk för att sköta underhåll och reservdelstjänster. Vi assisterar vid upprättandet av tjänsteavtal, från enstaka servicearbeten till fullt partnerskap. Vi ordnar med certifiering, förtullning och leverans till destinationen i Ryssland. 

Läs mer: Nya möjligheter i Ryssland – nya lösningar från Markinvest 

Ta kontakt