”Ryska Industri- och handelsministeriets och Ekonomiutvecklingsministeriets utökade anvisningar om tillfälliga åtgärder, som gäller kontrollinspektioner, tagning av prover och andra planenliga arbeten i det svåra epidemiologiska läge som orsakats av coronaviruspandemin (Covid-19).

Detta kan gälla ert företag om ni har export till Ryssland inom den närmaste tiden.

På grund av krisen har nedanstående rekommendation införts, vilket påverkar certifieringspraxis.

  1. Årsinspektion – serieprodukt
    Om en årsinspektion ska ske 15.3.2020–31.12.2020 kan den uppskjutas högst 6 månader.
  2. Om certifikatets giltighetstid upphör under karantäntiden
    På basis av resultatet av de senaste årsinspektionerna är det möjligt att förnya certifikatet utan separat besök.
  3. Nya certifikat för serieprodukter
    Under karantäntiden utfärdas inga nya certifikat för serieprodukter, endast satscertifikat.

Ta kontakt, så berättar vi mer om de olika alternativen och tillämpningen av anvisningarna för just ert företag.

Markivest Oy
Andrey Uvarov, tel. +358 40 9000320, andrey(at)markinvest.fi
Pekka Peltonen, tel. +358 40 9000322, pekka.peltonen(at)markinvest.fi