Standardin mukaiset Tekninen Passi, Turvallisuuden Perusta ja Käyttöohje

EAC sertifiointi vaatii dokumentteja kuten Tekninen Passi, Safety Case ja Käyttöohje. Nämä on laadittava standardin mukaisesti ja venäjän kielellä. Markinvest selvittää dokumenttien tarpeen ja voi tehdä standardin mukaiset dokumentit yritykselle tai auttaa niiden laatimisessa standardin mukaisesti.

Tekninen Passi koneille ja laitteille venäjäksi

Tekninen Passi on oltava kaikilla koneilla ja laitteilla, jotka toimitetaan Venäjälle. Tekninen Passi on tehtävä sitä varten olevan GOST R -standardin ja -normien mukaisesti.

Teknisen Passin sisältö:

 1. yleiset ohjeet
 2. laitteen perustiedot ja tekniset datat, mm. tiedot sertifioinnista
 3. laitteen sisältö
 4. käyttöikä, säilytysaika, valmistajan takuu
 5. säilytys
 6.  pakkaustodistus
 7. valmistustodistus (laite on valmistettu ja käyttökelpoinen)
 8. ohjeet käytöstä
 9. tietoja laitteen elämästä (käyttö, siirto, yms.)
 10. tietoja huollosta, remontista, tarkastuksista
 11. reklamaatiot
 12. ohjeet hävittämisestä
 13. muut tiedot.

Safety Case, turvallisuuden perusta venäjäksi

Sertifioinnin yhteydessä on valmistajan (sertifikaatin hakija) esitettävä sertifiointilaitokselle Safety Case, turvallisuuden peruste, joka on pakollinen dokumentti Tulliliiton sertifioinnin: 

 • TR CU 010 ”Koneiden ja laitteiden turvallisuudesta” ja
 • TR CU 032 ”Ylipaineen alla toimivien laitteiden turvallisuudesta” 

Safety Case on annettava asiakkaalle, jos asiakas sitä pyytää ja Rostekhnadzorille (käyttöönoton valvova virasto) jos se sitä vaatii.

Tavallisesti Turvallisuuden peruste sisältää:

 

 1. tuotteen perustekniset tiedot
 2. yleiset periaatteet tuotteen turvallisuudesta
 3. vaatimukset laitteistojen luotettavuudesta ja turvallisuudesta
 4. vaatimukset henkilöstölle
 5. laitteistojen käyttöön liittyvien riskien analyysi
 6. turvallisuusvaatimukset käyttöönoton vaiheessa
 7. tuotteen käytettäessä turvallisuusvalvonnan vaatimukset
 8. laadunvalvonnan vaatimukset turvallista käyttöä varten
 9. ympäristönsuojelunvalvonnan vaatimukset käyttöönoton, käytön ja kierrätyksenvaiheissa
 10. turvallisuuteen liittyvän informaation keräämisen ja –analysoinnin vaatimukset
  käyttöönoton, käytön ja kierrätyksen vaiheissa
 11. vaatimukset turvallisuudelle kierrätysvaiheessa.

Käyttöohje / Manuaali venäjäksi

Käyttöohje on pakollinen dokumentti Tulliliiton sertifioinnin yhteydessä. Käyttöohje on oltava venäjän kielellä. Valmistava yritys on tavallisesti laatinut käyttöohjeen ottamatta huomioon EAC sertifioinnin vaatimuksia.

Manuaalin/Käyttöohjeen pitää sisältää:

 1. tiedot rakenteesta, toimintaperiaatteesta, koneen tai laitteen ominaisuuksista
 2. ohjeet asennukseen tai kokoonpanoon, käyttöönottoon ja säätöön, huoltoon ja korjaukseen
 3. opastus koneen ja (tai) laitteen käytöstä ja toimenpiteet turvallisuuden varmistamiseksi, joita on noudatettava käytettäessä konetta ja (tai) laitetta, mukaan lukien käyttöönotto, oikea käyttö ja huolto, kaikenlaiset korjaukset, määräajoin diagnostiikka, testaus-, kuljetus-, pakkaus- ja säilytystapa sekä säilytysolosuhteet
 4. nimetty data (nimetty säilytysaika, määritetty käyttöikä ja (tai) osoitettu resurssi)
 5. nimetyn käyttöiän päätyttyä (määritetty resurssi, säilyvyys, elämä) kone ja (tai) laite on otettava pois käytöstä, ja on tehtävä päätös korjauksista, hävittämisestä, tarkastuksesta ja uudelleenkäytöstä.
 6. riskien analyysi: vakavien virheiden luettelo ja mahdolliset henkilöstön virhetoiminnat, jotka johtavat vaaratilanteen tai onnettomuuteen
 7. henkilöstön toimenpiteet häiriötilanteessa, kriittisen vian tai onnettomuuden tapahtuessa
 8. rajatilanteen tai olosuhteiden kriteerit
 9. käytöstä poistamisen ja hävittämisen ohjeet
 10. tiedot käyttöhenkilöstön pätevyydestä.

Maksuton neuvontapalvelu – Ota yhteyttä

Ota yhteyttä meihin jo tänään, jos tarvitset tietoa sertifioinnista tai muista vaatimuksista Venäjän ja Tulliliiton markkinoita ajatellen. Voit lähettää kysymykset sähköpostilla, tutustumme niihin ja olemme yhteydessä.