EAC sertifiointi, yleisimmät tekniset määräykset TRCU, TR EAEU

Tekninen määräys on pääasiakirja mihin on kirjoitettu yleiset ja konkreettiset EAC vaatimukset tuotteiden laadusta ja turvallisuudesta ja myös sertifioinnin ja deklaroinnin menetelmät, testaukset ja tarkastukset.

Usein sertifiointi on tehtävä monen teknisen määräyksen perusteella.

Esimerkiksi sähköllä toimiva kone ja laite:

 • Koneiden ja laitteiden turvallisuudesta, TR CU 010/2011
 • Pienjännitelaitteiden turvallisuudesta, TR CU 004/2011
 • Laitteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus, TR CU 020/2011

Yleisimmät Tekniset Määräykset:

 •  Pienjännitelaitteiden turvallisuudesta, TR CU 004/2011
 • Koneiden ja laitteiden turvallisuudesta, TR CU 010/2011
 • Räjähdysvaarallisissa olosuhteissa toimivien laitteiden turvallisuudesta, TR CU 012/2011
 • Laitteiden sähkömagneettinen yhteensopivuus, TR CU 020/2011
 • Kevyen teollisuuden tuotteiden turvallisuudesta, TR CU 017/2011
 • Elintarvikkeiden turvallisuudesta, TR CU 021/2011
 • Elintarvikkeiden merkinnän vaatimukset, TR CU 022/2011
 • Ylipaineen alla toimivien laitteiden turvallisuudesta, TR CU 032/2013

EAC-sertifiointimenetelmät eli -sertifiointikaavat

Teknisessä Määräyksessä on kirjoitettu konkreettiset sertifiointi- ja deklarointimenetelmät eli sertifiointikaavat 1S, 3S tai 1D, 3D jne. Käytettävä sertifiointikaava riippuu:

 • onko kyseessä sarjatuotanto tai toimituserä
 • onko valmistajalla sertifioitu ISO-laatujärjestelmä tai ei
 • onko hakijalla omat todistukset siitä, että tuotteen laatu ja turvallisuus vastaa teknisen määräyksen vaatimuksia vai tarvitaanko lisätestauksia jne.

Esimerkiksi, sarjatuotesertifiointi edellyttää vierailun tuotannossa, mutta sarjatuotteen deklarointi ei sitä edellytä.

Sertifioinnin vaatimat testaukset ja tarkastukset

Testaukset ovat ohittamaton osa sertifiointiprosessia.
Tuotteesta riippuen, vastaavassa Teknisessä Määräyksessä on kirjoitettu tarvittavat testaukset, joita tarvitaan ja millä tavalla testaus tulee suorittaa laadun ja turvallisuuden todistamiseksi.

Vastaavassa Teknisessä Määräyksessä on myös viittaukset soveltuviin GOST R -standardeihin, joissa on määritelty:

 • näytteiden määrä
 • testausten menetelmät ja määrät.

Sertifiointikaavan mukaan testaukset voi olla suoritettu akkreditoidussa tai ”muussa” (ei-akkreditoidussa) laboratoriossa.

Tuotannon auditointi / tuotannon tarkastus

Pitkäaikaisen sertifikaatin hakeminen edellyttää tuotannon auditointia / tuotannon tarkastusta. Tavallisesti yksi tai kaksi sertifiointilaitoksen asiantuntijaa tulee vierailemaan tuotannossa, tutustuu pääosin tuotannon ja laadunvalvonnan organisointiin, reklamaatioiden hoitoon, laitteiden kunnossapitoprosessiin yms.
Tuotannon tarkastuksesta laaditaan ”Akti”, joka laitetaan sertifiointijärjestelmään.

Tuotannon vuositarkastus

Pitkäaikaisen sertifikaatin ylläpito edellyttää joka vuosi ns. vuositarkastuksen. Vuositarkastus tehdään joko vierailuna tuotantoon /auditointi tai näytteiden testauksena, tai molemmat toimenpiteet.

Maksuton neuvontapalvelu – Ota yhteyttä

Ota yhteyttä meihin jo tänään, jos tarvitset tietoa sertifioinnista tai muista vaatimuksista Venäjän ja Tulliliiton markkinoita ajatellen. Voit lähettää kysymykset sähköpostilla, tutustumme niihin ja olemme yhteydessä.