Onnistuminen yrityksen viennissä ja kansainvälistymisessä

Liiketoiminnan kansainvälistyessä yrityksen on huomioitava viennin kasvupotentiaali ja/tai panostettava välilliseen vientiin. Kansainvälistyminen tarjoaa yritykselle uusia mahdollisuuksia, potentiaalisempia markkinoita sekä mahdollisuuden lisätä liikevaihtoa. 

Kansainvälisen liiketoiminnan käynnistyminen on pitkä prosessi, joka vaatii yritykseltä taloudellisia resursseja sekä kansainvälisen toiminnan osaamista. 

Kansainvälisillä markkinoilla onnistumisen edellytys on selkeä kansainvälistymissuunnitelma ja kohdealueen riittävä tuntemus, koska toimintatavat, kulttuuri, arvot sekä kysyntä voivat poiketa merkittävästi kotimaan kaupan vastaavista. 

Kansainvälinen kauppa eroaa kotimaan kaupasta

Yrityksen kansainvälistymiseen liittyy aina riskejä, kuten esimerkiksi taloudelliset riskit, koska kustannukset ovat monesti odotettua suuremmat ja tulojen saaminen odotettua hitaampaa. 

Viennin esteitä voivat olla tavaroiden ja palveluiden kauppaa hankaloittavat määräykset ja viranomaisvaatimukset, kuten poikkeavat standardit, tarkastus-, testaus- tai sertifiointivaatimukset.

Yrityksen tulee huomioida kansainvälistymissuunnitelmassa strategia ja kansainvälisen kasvun konkreettinen suunnitelma, markkinavalinta sekä tuotevalikoiman lokalisointitarpeet.

Kansainvälistymissuunnitelma – Markinvestin kansainvälistymispalvelut

Markinvest Oy sparraa yrityksen johtoa, kun yritys valmistautuu kansainvälistymiseen ja suunnittelee menoa uusille markkinoille. Sparrauksen kohteita voivat olla markkinatietämys uudesta kohdealueesta, markkinatutkimustarve, kansainvälistymisstrategia sekä konkreettiset sopimukset ja kauppa.

Kansainvälistymispalvelut

 1. Vientivalmius
  markkinatietämys ja resurssit, SWOT, markkinatutkimus
 2. Kansainvälistymissuunnitelma
  strategia, vientiliikeidean luonnostelu, vientimuodon valinta ja myyntikanavat
 3. Liikekontaktimatkat ja neuvottelut
  tuntuman otto markkinasta ja asiakkaista, vientiliikeidean täsmennys, ylivoima, tuotteet, myyntikanavat, asiakkaat ja vaikuttaminen
 4. Päivittäinen toiminta
  kokemuksen hankkiminen pienillä kaupoilla, strategian päivitys

Analyysi on kansainvälistymisen suunnittelun perusta

Kansainvälistymisen suunnittelun lähtökohtana ovat yrityksen toiminnalle asetetut strategiset tavoitteet sekä riittävien taloudellisten ja fyysisten resurssien varmistaminen.

Vientimuodon valinta on tärkeä päätös, koska sillä on suuri merkitys muihin viennin toimiin ja kustannuksiin yrityksessä. Vienti ja kansainvälistyminen onkin hyvä suunnitella huolellisesti vaihe vaiheelta.

Viennin ja kansainvälistymisen portaat ovat hyvä perusta kansainvälistymisen suunnittelulle. SWOT- yhteenveto auttaa hahmottamaan suunnitelman tärkeimmät konkreettiset toimenpiteet.

 Kysy meiltä vuokravientipäällikköä

Vuokravientipäällikön palvelut voi olla ratkaisu yrityksesi resurssitarpeeseen. Sertifiointi vaaditaan, kun käydään yritykseltä yritykselle -kauppaa. Markinvestin tarjoama sertifiointipalvelu on optimoinut sertifiointitarpeen usealle sadalle yritykselle vuodesta 1993 lähtien. Markinvestin tarjoamia logistiikkapalveluja ovat näytteiden toimitus, verkkokauppatoimitus, tekninen vienti, neuvottelut vastaanottajatahon kanssa ja mahdollisten ongelmien käsittely Venäjän tullissa.