Venäjän GOST R -sertifikaatti ja -vastaavuusvakuutus

Venäjän GOST R -sertifioinnin kehitysprosessi Tulliliiton EAC sertifioinniksi.
Niiden tuotteiden kohdalla, jotka eivät ole tulliliiton EAEU ”pakollisesti sertifioitavat tuotteet” – luettelossa, noudatetaan kansallisia sertifiointimääräyksiä Venäjällä, Kazakstanissa ja Valko- Venäjällä.

Tulliliitossa vaiheittain voimaan astuvat Tulliliiton Tekniset Määräykset (Reglamentit) korvaavat ja lakkauttavat jäsenmaiden kansalliset standardit, normit ja sertifikaatit GOST R, GOST K ja BelCT.

Jokaisessa jäsenmaassa on vielä kuitenkin tuoteryhmiä, jotka pitää sertifioida kansallisten standardienmukaisesti. Voimassa on myös muutama kansallinen Tekninen Määräys, joiden mukaan tietyt tuoteryhmät tulee sertifioida, esim. Venäjän Tekninen Määräys ”Paloturvallisuuden vaatimuksista”.

Paloturvallisuuden Teknisten Määräysten sertifiointi voi olla joko sertifikaatin tai deklaraation muodossa.

Vaikuttaako monimutkaiselta? Ota yhteyttä maksuttomaan neuvontapalveluumme

Ota yhteyttä meihin jo tänään, jos tarvitset tietoa sertifioinnista tai muista vaatimuksista Venäjän ja Tulliliiton markkinoita ajatellen. Voit lähettää kysymykset sähköpostilla, tutustumme niihin ja olemme yhteydessä.

GOST R -SERTIFIOINTI

Venäjän hallituksen päätöksessä N 982 1.12.2009 on lueteltu pakollisesti sertifioitavat tuotteet. Tässä luettelossa oleville tuotteille on haettava joko GOST R vastaavuussertifikaatti tai GOST R – vastaavuusvakuutus (deklaraatio).

Samaan sertifikaattiin on mahdollista yhdistää tuotteet:
– jotka ovat saman valmistaja valmistamia
– jotka vastaavat samoihin standardeihin
– jotka kuuluvat samaan tuoteryhmään (tullikoodien ensimmäiset 4 numeroa ovat samat)

Toimituskohtainen tai sarjatuotesertifikaatti

1. Toimituskohtainen sertifikaatti
Toimituskohtainen sertifikaatti myönnetään tietylle tuotteiden erälle.

Sertifikaatissa mainitaan eräkoko ja sopimuksen tai laskun tiedot. Sertifikaatin hakija on venäläinen maahantuoja.

Toimituskohtaisen sertifikaatin saamiseksi sertifiointilaitokseen on esitettävä: – hakemus, tekniset tiedot ja kuvaukset tuotteista, toimituksen dokumentit (sopimus, lasku, rahtikirjat jne.), venäläisen osapuolen tiedot ja rekisteröintitodistuksien kopiot (rekisteröinti, vero, tilastokoodit) ja valmistajan testauksien pöytäkirjat. 

2. Sarjatuotesertifikaatti
Sarjatuotesertifikaatti myönnetään ulkomaalaisen valmistajan venäläiselle edustajalle.

Sertifikaatin voimassaoloaika voi olla 1–3 vuotta. Sarjatuotesertifikaatin saamiseksi sertifiointilaitokselle on esitettävä valmistajan valtakirja tai edustussopimus. Sertifikaatin liiteosaan voidaan listata valmistajan sivutuotannot eri maissa.

Sarjatuotesertifikaatin saamiseksi sertifiointilaitokselle on esitettävä: – hakemus, tuotteen tekniset kuvaukset ja tiedot, olemassa olevia sertifikaatteja, ISO 9000  – laatujärjestelmän sertifikaatti, näytteet testausta varten.

Asiapapereiden tarkastuksen ja näytteiden testauksien perusteella, sertifiointilaitos myöntää sarjatuotesertifikaatin. Joskus vaaditaan tuotannon auditointi ennen sertifikaatin luovutusta.

3. Vuositarkastus, sarjatuotesertifikaatin voimassapito
Tietyt sertifiointikaavat edellyttävät vuositarkastusta monivuotisen GOST R -sertifikaatin voimassapitämiseksi.

Vuositarkastus tehdään joko asiakirjojen perusteella (tarkistetaan muutoksia teknologiassa tai toimintaketjussa sekä reklamaatiot) tai vierailulla tuotannossa.

Jos vuositarkastus jätetään tekemättä, sertifiointilaitos on velvollinen ilmoittamaan siitä valvoville elimille, ja GOST R-sertifikaatin voimassaolo päättyy. Vuositarkastus koskee GOST R – sarjatuotesertifikaattia, jonka voimassaoloaika on 2-3 vuotta.

Pakollinen GOST R-sertifikaatti

Venäläinen GOST R -vaatimustenmukaisuussertifiointi on pakollinen sertifiointijärjestelmä, joka mahdollistaa tuotteiden pääsyn Venäjän markkinoille sekä niiden myynnin Venäjällä.

Pakollisesti GOST R -sertifioitavat tuotteet on erikseen määritelty. Pakollisesti GOST R – sertifioitavien tuotteiden luettelo elää, jonka takia epävarmoissa tapauksissa, sertifikaatin tarpeellisuus on selvitettävä. 

Pakollinen sertifikaatti on esitettävä Tullille, joko alkuperäisenä tai sertifiointilaitoksen todistamana kopiona.

Pakollisen sertifikaatin GOST R -merkki

Kaikkiin GOST R sertifioituihin tuotteisiin, käyttöohjeisiin jne. on laitettava sertifioitu tuote – merkki. GOST R -sertifioinnin merkki voi olla positiivinen, negatiivinen tai kohokuvio. Merkkiin kuuluu osana sertifiointilaitoksen koodi, kirjain ja numerosarja.

GOST R -vastaavuusvakuutus (deklaraatio)

Venäjän hallituksen päätöksessä N 982 1.12.2009 on luettelo tuotteista, joiden vastaavuus GOST R -standardien vaatimuksiin on sertifioitava deklaraation muodossa.

Deklaraatio voi olla toimituskohtainen (erä) tai tuotekohtainen.

Tuotekohtaisen (sarjatuote) deklaraation voimassaoloaika voi olla 1–3 vuotta. Deklaraatiossa hakija vakuuttaa, että tuotteiden laatu ja turvallisuus ovat GOST R -standardin mukaisia.

Sen jälkeen deklaraatio rekisteröidään akkreditoidussa sertifiointilaitoksessa. Vastaavuus todistetaan valmistajan testauspöytäkirjojen ja asiapapereiden tarkastuksen perusteella, tai sertifiointilaboratorion omilla testauksilla.

Vapaaehtoinen sertifiointi

Siinä tapauksessa, kun tuote ei ole pakollisesti sertifioitava, sille on mahdollista hakea laatutodistukseksi vapaaehtoinen vastaavuussertifikaatti. 

Erilaisia kohteita ja aloja varten on olemassa vapaaehtoiset sertifiointijärjestelmät, esimerkiksi ”Sotilasrekisteri” Puolustusministeriön kohteet, ”Rosstrojsertifikatsija” -rakennusala ja ”Gazpromsert” – Gazpromin kohteet. 

Usein pidetään vapaaehtoista laatutodistusta markkinoinnin kilpailukeinona, mutta se voi olla myös edellytys, että pääsee yleensä tarjoamaan tuotteita tiettyihin kohteisiin.