Mihin sertifikaattia tarvitaan ja mihin ei?

Sertifikaatti tarvitaan sekä myynnissä että tullauksessa ja joskus käyttöönotossa. EAC (TR CU/ TR EAEU) sertifikaatti on tärkein asiakirja, joka vaaditaan vietäessä tuotteita Euraasian unionin (EAEU) maihin Venäjä, Valko-Venäjä, Kirgisia, Armenia, Kazakstan.

Sertifioinnin kohteita ovat:
– tuotteet
– työt ja palvelut
– hallintajärjestelmä

Venäjän kartta

Maksuton neuvontapalvelu

Ota yhteyttä meihin jo tänään, jos tarvitset tietoa sertifioinnista tai muista vaatimuksista Venäjän ja Tulliliiton markkinoita ajatellen. Voit lähettää kysymykset sähköpostilla, tutustumme niihin ja olemme yhteydessä.

Sertifioinnin Optimiratkaisu ja esiselvitys

Teemme yrityksellesi sertifioinnin tarpeen esiselvityksen tai tarveanalyysin ja toimitamme raportin eli Optimiratkaisun.

Optimiratkaisussa kerromme kaikki tarvitsemasi sertifikaatit, toimenpiteet sertifikaattien saamiseksi, vaiheet, aikataulun ja sertifioinnin hinnan.

Kerromme myös, mikäli sertifikaattia ei tarvita ja suosittelemme jatkotoimenpiteet.

Tuotteiden sertifiointi ja sertifikaatti

Tuotesertifiointi on laadunvarmistusmenettely, jolla valmistajasta ja kuluttajasta riippumaton organisaatio todistaa kirjallisesti, että tuote täyttää sille asetetut vaatimukset. Sertifikaatti on virallinen asiakirja, joka vahvistaa tavaroiden vaatimustenmukaisuuden, laadun ja turvallisuuden. Vaatimukset ovat määritelty voimassa olevissa teknisissä määräyksissä (TR).

EAC, GOST R, GOST K JA BelCT sertifikaatit

Tulliliiton teknisten määräysten noudattaminen on ylin sertifiointitaso ja sertifikaatin, että deklaraation lyhenne on EAC.

Euraasian talousunioni tunnetaan Tulliliitto-nimellä. EAC-asiakirjoja on kahta tyyppiä:
– sertifikaatti eli vaatimustenmukaisuustodistus 
-deklaraatio eli vastaavuusvakuutus.

Jos sertifioitavalle tuotteelle ei ole Tulliliiton teknistä määräystä, niin siinä tapauksessa noudatetaan kansallisia määräyksiä eli GOST R Venäjällä, GOST K Kazakstanissa ja BelCT Valko-Venäjällä.

Milloin en tarvitse sertifikaattia?

Sertifikaatti tarvitaan sekä myynnissä että tullauksessa ja joskus käyttöönotossa. Kuitenkin on tilanteita ja tuotteita, joissa ei tarvita sertifiointia ja sertifikaattia.

Lakien mukaan sertifiointia ei tarvitse tehdä:

  • käytetyille tuotteille
  • laitteiden varaosille, jos laitteet on aikaisemmin sertifioitu
  • testierälle
  • ulkomaalaisten delegaatioiden tuotteille
  • kansalaisten henkilökohtaiselle omaisuudelle
  • tuotteille, jotka eivät kuulu sertifioinnin tai deklaroinnin piiriin Tulliliiton Teknisten Määräysten ja kansallisten sertifiointijärjestelmien mukaan
  • tuotteet omaan käyttöön
  • verkkokauppatuotteet tietyin rajauksin

Kieltokirje ja kielteinen päätös

Sertifikaatti tarvitaan sekä myynnissä että tullauksessa ja joskus käyttöönotossa. Kuitenkin on tilanteita ja tuotteita, kun sertifiointia ja sertifikaattia ei tarvita. Mikäli tuotetta ei tarvitse sertifioida, niin suosittelemme hakemaan tästä faktasta kuitenkin asian todistavan dokumentin.

Kieltokirje – vanha menettely
Kieltokirje on informaatiokirje tulliselvitystä ja tuotteiden myyntiä varten.

Kieltokirje kertoo, ettei sertifiointi ole pakollinen ja vahvistaa, että sertifiointimenettelyä ei vaadita tälle tuotteelle. Kieltokirje voidaan antaa ulkomaalaisille valmistajille.

Kieltokirje annetaan vastauksena yrityksen kyselykirjeeseen. Kieltokirjeen voi antaa vain akkreditoitu sertifiointilaitos. Kieltokirje on laadittu erityiselle lomakkeelle ja vahvistetaan leimalla ja allekirjoituksella.

Kielteinen päätös – nykyinen menettelytapa
Vuodesta 2018 alkaen Venäjän Tulli ei tavallisesti ole ottanut vastaan Kieltokirjeitä.

Nykyisin on haettava Kielteinen Päätös, jonka sertifiointilaitos antaa asiakkaalle. Kielteisen Päätöksen hakija voi olla vain Tullilitossa rekisteröity yhtiö ts. ei ulkomaalainen yritys.

Menettelyssä hakija lähettää sertifiointilaitokselle tavallisen sertifiointihakemuksen ja dokumentaation tuotteesta esim. varaosista – päätuotteen sertifikaatin, informaation siitä, milloin ja minne päätuote oli toimitettu aikaisemmin ja listan varaosista.

Tämän jälkeen sertifiointilaitos antaa päätöksen siitä, että ko. tuote ei kuulu pakollisesti sertifioitavien tuotteiden piiriin.

Lue lisää:

Mikä on EAC-merkki ja miksi se on niin tärkeä?

Kuinka voin saada rahoitusta sertifiointiin?