ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelut – KEHPA

Markinvest ja sen vastuuasiantuntijat ovat ELY-keskuksen kilpailutuksessa hyväksytty Yritysten kehittämispalvelujen toteuttajaksi. ELY-keskuksen tarjoamat Yritysten kehittämispalvelut KEHPA pitävät sisällään Analyysin, Konsultoinnin- ja Koulutuspalvelut.

Analyysi ja Konsultointipalvelussa ei ole toimialarajoituksia eikä yhtiömuotorajoituksia. Ely-keskuksen Analyysi – palvelu on tarkoitettu yrityksen nykytilan arvioimiseksi ja yrityksen kehittämistarpeiden tunnistamiseksi. Analyysin tulokseksi syntyy yrityksen kehittämissuunnitelma.

ELY-keskuksen Konsultointi – palveluissa on viisi pääteemaa: Kasvu ja kansainvälistyminen,- uudistuminen, Tuottavuus ja digitalisointi, Markkinointi ja asiakkuudet, Johtaminen ja henkilöstö ja Innovaatioiden kaupallistaminen.

ELY-keskuksen Konsultointipalvelu on tarkoitettu toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille, jotka haluavat kasvaa kotimaassa ja/tai kansainvälisesti, kehittää ja uudistaa toimintaansa. 

KEHPA palvelua ei voida myöntää yrityksen operatiiviseen toimintaan. Konsultointipalvelu toimii yrityksen strategisen kehittämisen tukena.

  Markinvest Oy on hyväksytty toteuttamaan KEHPA:n Analyysi- ja Konsultointipalveluja / Kasvu ja kansainvälistyminen, -uudistuminen.

  • Analyysin hinta on yritykselle 260 euroa + alv/päivä.
  • Konsultoinnin, Kasvu ja kansainvälistyminen, hinta on 325 € + alv/päivä.
  • ELY-keskus arvioi analyysi- ja konsultointipäivien tarpeen.
  • Analyysi ja Konsultointipalvelun Markinvest Oy laskuttaa toteuttamisen jälkeen.

  KEHPA Analyysi – nykytilan ja uusien mahdollisuuksien tunnistaminen

  Analyysit muodostavat sen perustan, jonka päälle menestyksellinen liiketoiminta on mahdollista rakentaa. Analyyseillä selvitetään yrityksesi liiketoiminnan nykytila ja tulevaisuuden haasteet. 

  Palveluhakemuksessa sinulta kysytään, mihin asioihin tulisi erityisesti kiinnittää huomiota analyysi -palvelun aikana? 

  Analyysi-hakemukseen liittyy myös ennakkotehtävä, jossa kuvaat liiketoimintaasi: -asiakkaat ja palvelu, markkinointi, kilpailijat, taloustilanne, osaaminen, digivalmiudet, rekrytointisuunnitelmat, omistajanvaihdossuunnitelmat, investointisuunnitelmat.

  Sinun tulee ottaa kantaa myös aineettomien oikeuksien hallintaan.

  Tavoitteena on löytää yrityksellesi vahvuustekijöitä, kilpailuetuja, joille strategia voidaan perustaa. 

  Yhtä tärkeää on kartoittaa yrityksesi heikkoja kohtia ja nykyisessä toiminnassa esille tulleita ongelmia. Mikäli niitä ei tunnisteta, on niitä myös vaikea korjata. 

  Arvioidaan tulevaisuuden haasteita. 

  KEHPA analyysin yhteenvetona saat yrityksellesi kehittämissuunnitelman, jossa on määritelty tavoitteet, kilpailuedut, kehittämiskohteet ja tarvittavat toimenpiteet 2–3 vuodeksi eteenpäin. 

  Analyysin jälkeen yrityksesi voi hyödyntää ELY-keskuksen Konsultointipalveluita tai muita ELY-keskuksen, Business Finlandin, Finnveran ja TE-toimiston yrityspalveluja. 

  Kiinnostuitko analyysipalvelusta? Toimi näin! 

  Ota yhteyttä ELY-keskukseen >
  Tiedot Yritysten Kehittämispalveluiden käsittelijöistä >
  ELY-keskuksessa arvioidaan yrityksesi tilanne ja tarpeet. ELY-keskus auttaa etsimään sopivan asiantuntijan, jos se ei ole Markinvestistä.
  Valitse asiantuntija >
  Tee sähköinen hakemus Aluehallinnon asiointipalvelussa> 

  HUOM Palvelujen hakeminen

  Yrityksen on tehtävä aina hakemus itse. 
  Hakemuksen jättäjällä tulee olla virallinen nimenkirjoitusoikeus tai valtuutus Suomi.fi-palvelun kautta.

  Yritysten Kehittämispalveluiden ”Puitesopimus” kieltää palveluntuottajaa toimimista asiakkaan asiamiehenä. Kukaan palveluntuottajan henkilöstöön kuuluvista henkilöistä ei voi tehdä hakemusta hakijan puolesta.

  Yhteydenotot:

  Markinvestin yhteyshenkilö ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelut asioissa on Pekka Peltonen, 040 900 0322, pekka.peltonen(at)markinvest.fi

  KEHPA Konsultointi – Liiketoiminnan menestys ja sen turvaaminen, oikeita asioita oikeilla tiedoilla 

  Ennen konsultointipalvelun hakemista yrityksesi nykytila on oltava analysoitu ja kehittämistarve on selvillä. 

  KEHPA konsultointipalvelu suunnitellaan yrityksesi tarpeeseen. Konsultoinnin näkökulma on strateginen.

  Yrityksesi tarpeista riippuen voit määritellä yhdessä asiantuntijamme kanssa esimerkiksi liiketoiminnan strategisen kokonaistilanteen kasvun, kansainvälistymisen ja/tai uudistumisen mahdollistajana.

  Voit suunnitella miten kasvu kotimaassa ja/tai kansainvälistyminen tai muutos toteutetaan ja rahoitetaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ja kannattavasti.

  Konsultoinnissa saat käsityksen yrityksesi liiketoiminnan strategisesta kokonaistilanteesta. Strategia kuvaa ne periaatteet, joilla yrityksesi pysyy mukana kilpailussa, menestyy ja turvaa tulevaisuuden.

  Paremmuus ja kannattavuus ovat yritykselle haasteita ja tästä johtuen esitämme usein kysymykset: 

  • millainen on yrityksen kasvu- ja kannattavuuspotentiaali 
  • löytyvätkö yrityksen business- ja tuotesalkusta sellaiset eväät, joilla se pärjää tänään ja tulevaisuudessa
  • onko yritys kilpailijoita selvästi parempi vai tarkastelevatko potentiaaliset asiakkaat yritystä hintalinssin läpi

  Strategiasuunnitelmassa tarkastelemme: -tausta-analyysit, päivitämme vision ja tavoitteet 2-3 vuodelle, suunnittelemme kilpailuedut ja ylivoiman, määrittelemme 4-5 mitattavaa strategista toimenpidettä ja niiden aikataulun, tarkastelemme talousvaikutukset ja seurannan.

  TOIMI NÄIN!

  Ole yhteydessä ELY-keskukseen ennen hakuprosessin aloittamista.
  Tiedot Yritysten Kehittämispalveluisen käsittelijöistä >
  Kun näkemys kehittämistarpeesta on syntynyt, hae palvelua sähköisesti. Voit valita toteuttajaksi asiantuntijan itse esim. Markinvestistä tai yhdessä ELY –keskuksen kanssa.
  Tee sähköinen hakemus Aluehallinnon asiointipalvelussa> 

  HUOM Palvelujen hakeminen

  Yrityksen on tehtävä aina hakemus itse. 

  Hakemuksen jättäjällä tulee olla virallinen nimenkirjoitusoikeus tai valtuutus Suomi.fi-palvelun kautta.

  Yritysten Kehittämispalveluiden ”Puitesopimus” kieltää palveluntuottajaa toimimista asiakkaan asiamiehenä. Kukaan palveluntuottajan henkilöstöön kuuluvista henkilöistä ei voi tehdä hakemusta hakijan puolesta.

  Yhteydenotot:

  Markinvestin yhteyshenkilö ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalvelut asioissa on Pekka Peltonen, 040 900 0322, pekka.peltonen(at)markinvest.fi

  Ota yhteyttä