Markinvestin sertifioinnin konsultointipalvelut suomalaisille ja ruotsalaisille vientiyrityksille

Maksuton neuvontapalvelu suomalaisille ja ruotsalaisille

Ota yhteyttä meihin jo tänään, jos tarvitset tietoa sertifioinnista tai muista vaatimuksista Venäjän ja Tulliliiton markkinoita ajatellen. Voit lähettää kysymykset sähköpostilla, tutustumme niihin ja olemme yhteydessä.

Yrityskohtainen sertifiointikoulutus

Yrityskohtainen sertifiointikoulutus voidaan toteuttaa etänä tai työpaikalla. Koulutusrupeamaan tulee varata aikaa 3-5 tuntia. Koulutuksessa pureudutaan oman yrityksen kysymyksiin, mutta samalla käydään asioita laajemmin läpi, jotta osanottajille jää kokonaiskuva sertifioinnin maailmasta. Osanottajat saavat todistuksen osallistumisesta.

Sertifioinnin esiselvitys ja raportti

Sertifioinnin esiselvitys on tarkoitettu vientiä ja sertifiointia suunnitteleville yrityksille kartoittamaan ennakolta syntyvät kustannukset. Teemme asiakkaallemme analyysin sertifiointitarpeesta ja annamme optimaalisen sertifiointivaihtoehdon sekä selvityksen kaikista tarvittavista asiapapereista, testeistä ja muista toimenpiteistä, tarpeellisista, asiakirjoista ja sertifikaateista. Laadimme raportin sertifiointiprosessista hintatietoineen.

Sertifioinnin esiselvityksen hinta
Esiselvityksen hinta hyvitetään, mikäli yhteistyö alkaa. hyvitämme esiselvityksen täysimääräisenä. Vain käännös- ja matkakulut veloitetaan.

Tekninen Passi koneille ja laitteille venäjäksi ja englanniksi

Jokaisen koneen ja laitteen mukana on oltava Tekninen Passi. Se on tehtävä sitä varten olevan GOST-standardin mukaisesti. Voimme tehdä tämän tuotteelle. Vaihtoehtoisesti voimme tarkistaa yrityksen tekemän passin, jotta se vastaa GOST-standardin vaatimuksia.

Safety Case, turvallisuuden perusta venäjäksi ja englanniksi

TR CU 010 ja TR CU 032 -sertifioinnin yhteydessä vaaditaan yrityksen turvallisuuden perusta eli Safety Case. Voimme tehdä tämän yritykselle. Toinen mahdollisuus on tarkastaa yrityksen tekemä turvallisuuden perusta ja saattaa Safety Case vastaamaan asetettuja määräyksiä.

Käyttöohje venäjäksi ja englanniksi

Jokaisella koneella ja laitteella on oltava venäjäkielinen käyttöohje. Tarvittaessa voimme tehdä tämän tai tarkastaa, että yrityksen tekemä käyttöohje vastaa asetettuja vaatimuksia ja määräyksiä.

Yhteydenpito tulliin, tullibrokeriin ja loppuasiakkaaseen

Joskus on näin, että asiat eivät mene niin kuin pitäisi, ja silloin henkilökohtaiset kontaktit auttavat ongelman ratkaisemisessa.

Tekniset käännökset venäjäksi ja englanniksi

Kaikki sertifiointidokumentit on oltava venäjän kielellä. Voimme tehdä dokumentit tarvittaessa kaksikielisinä.

Kansainvälistyminen, vienti Venäjälle ja Kazakstaniin

Markinvestin konsultointipalveluita suomalaiselle ja ruotsalaiselle vientiyritykselle Venäjän vientiä varten:

  • benchmark
  • jakelija ja avainasiakashaku
  • vähittäiskauppaverkoston haku
  • projektien tarjoaminen
  • suhdetoiminta ja sertifiointi