Markinvestin sertifiointipalvelut tarjoavat helpotusta viennin byrokratiaan

 

EAC-asiakirjoja ovat vaatimustenmukaisuustodistus eli sertifikaatti ja vaatimustenmukaisuusvakuutus eli deklaraatio.

EAC-sertifikaatti tai -deklaraatio mahdollistaa EAC-merkin käyttämisen tuotteessa, etiketissä, pakkauksessa ja kaikissa sitä koskevissa dokumenteissa. Sopimusasiakirjoissa voi olla käytössä eri merkintöjä samasta asiasta: GOST, EAC, TR CU tai TR EAEU. EAC, TR CU -sertifikaatti ja -deklaraatio voidaan myöntää sekä Euraasian unionin alueella valmistetuille tuotteille että ulkomaisten valmistajien tuotteille. Sertifikaatin hakijana voi kuitenkin olla vain tulliliitossa rekisteröity yritys.

EAC, TR CU -sertifikaatti ja/tai -deklaraatio on mahdollista tehdä vasta sen jälkeen, kun kaikki muut sertifioinnin yhteydessä tarvittavat dokumentit ovat valmiit. Testausten pöytäkirjat on laadittava ja rekisteröitävä ennen sertifikaattia ja/tai deklaraatiota. Muut dokumentit kuten Safety Case, Tekninen Passi, Käyttöohje on oltava valmiit ennen sertifikaatin ja deklaraation rekisteröintiä.

Kaikki dokumentit on oltava venäjäksi, todistettu hakijan allekirjoituksella ja leimalla ja ladattava sertifiointijärjestelmään.

Markinvestin sertifiointipalvelut – Mahdollistaa sujuvan viennin

Meillä on pitkäaikainen ja monipuolinen tietämys sertifioinnista ja kokemus työskentelystä yritysten kanssa. Olemme auttaneet Venäjälle ja Tulliliittoon useita satoja yrityksiä Suomesta ja Ruotsista.

1. Esiselvitys
Sertifiointitarpeen analyysi ja sertifioinnin optimiratkaisu.
Teemme asiakkaallemme analyysin sertifiointitarpeesta ja annamme optimaalisen sertifiointivaihtoehdon, selvityksen kaikista tarvittavista asiapapereista, testeistä ja muista toimenpiteistä sekä tarpeellisista asiakirjoista ja sertifikaateista.

2. Sertifiointiprosessi
Sertifikaatti toimitamme avaimet käteen -periaatteella.
Prosessin läpäisy on asiakkaallemme luotettavaa, helppoa, yksinkertaista ja joustavaa:
– EAC-sertifiointi
– EAC-deklarointi
– Sertifioinnin vaatimat testaukset ja tarkastukset
– Standardin mukaiset dokumentit, Tekninen Passi, Safety Case, Käyttöohje
– Muut tarvittavat sertifikaatit

3. Sertifioinnin konsultointipalvelut, ota yhteyttä meihin jo tänään
Konsultointipalvelumme kuuluvat maksuton neuvontapalvelu, yrityskohtainen sertifiointikoulutus, sertifioinnin esiselvitys ja raportti, tekninen passi, safety case, käyttöohje, yhteydenpito tulliin, tullibrokeriin ja loppuasiakkaaseen.

Sertifioinnin vaiheet, tuotteesta ja yrityksestä tarvittavat tiedot

1. vaihe – esiselvitys
– tuotteen nimike ja CN-nimike (tullikoodi),
– tekniset tiedot tuotteesta (esite, käyttöohje yms.)

2. vaihe – sertifikaatin hakeminen
– sertifiointihakemus
– olemassa olevat sertifikaatit
– testauksien pöytäkirjat
– kaikki TR CU:ssa mainitut tekniset dokumentit (Käyttöohje, Passi, Safety Case yms.)
– tuotannon tarkastus, pitkäaikainen sertifiointi

3. vaihe – sertifikaatin luovutus

EAC-sertifiointi ja -deklarointi

Tulliliitossa on tehty pakollisesti sertifioitavien tuotteiden luettelo. Niiden tuotteiden kohdalla, jotka eivät ole Tulliliiton ”pakollisesti sertifioitavat tuotteet” – luettelossa, noudatetaan kansallisia sertifiointimääräyksiä kuten esimerkiksi Venäjän GOST R. Siinä tapauksessa, kun ei ole mitään virallista määräystä, suosittelemme hakemaan ”Kieltokirjeen” tullia ja asiakkaita varten. Laatutodistukseksi käy vapaaehtoinen GOST R -sertifikaatti. Sama EAC-vastaavuustodistus (sertifikaatti) tai EAC-vastaavuusvakuutus (deklaraatio) käy kaikissa Tulliliiton maissa. Tulliliiton Tekniset Määräykset ovat yhteneviä eurooppalaisten järjestelmien kanssa. Sertifikaatin ja deklaraation voimassaoloaika voi olla 1-5 vuotta. Myös toimituskohtainen sertifikaatti on mahdollinen.

Lue lisää EAC sertifioinnista ja deklaroinnista

Tekniset määräykset TR CU

Standardin mukaiset dokumentit