EAC-sertifikaatti ja EAC -deklaraatio

EAC asiakirjoja ovat vaatimustenmukaisuustodistus eli sertifikaatti ja vaatimustenmukaisuusvakuutus eli deklaraatio.

Sopimusasiakirjoissa voi olla käytössä erilaisia merkintöjä sertifiointivaatimuksista kuten GOST, EAC, TR CU tai TR EAEU. Tavallisesti ostaja laittaa tarjouspyyntöön kaiken mahdollisen. Ennen sopimuksen tekoa on syytä tarkistaa mitä lupaa.

EAC-sertifikaatti tai -deklaraatio mahdollistaa EAC-merkin käyttämisen tuotteessa, etiketissä, pakkauksessa ja kaikissa sitä koskevissa dokumenteissa. 

EAC, TR CU, TR EAEU sertifikaatti ja deklaraatio voidaan myöntää sekä Euraasian unionin alueella valmistetuille tuotteille, että ulkomaisten valmistajien tuotteille. 

Sertifikaatin hakijana voi kuitenkin olla vain tulliliitossa rekisteröity yritys.

EAC, TR CU, TR EAEU -sertifikaatti ja/tai -deklaraatio on mahdollista tehdä vasta sen jälkeen, kun kaikki muut sertifioinnin yhteydessä tarvittavat dokumentit ovat valmiit. 

Testausten pöytäkirjat on laadittava ja rekisteröitävä ennen sertifikaattia ja/tai deklaraatiota. 

Muut dokumentit kuten Safety Case, Tekninen Passi, Käyttöohje on oltava valmiit ennen sertifikaatin ja deklaraation rekisteröintiä.

Kaikki dokumentit on oltava venäjäksi, todistettu hakijan allekirjoituksella ja leimalla ja ladattava sertifiointijärjestelmään.

Markinvestin sertifiointipalvelut mahdollistavat sujuvan viennin

Markinvestissä on pitkäaikainen ja monipuolinen tietämys sertifioinnista ja kokemus työskentelystä yritysten kanssa. Olemme auttaneet Venäjälle ja Tulliliittoon useita satoja yrityksiä Suomesta ja Ruotsista.

1. Esiselvitys, sertifiointitarpeen analyysi ja sertifioinnin optimiratkaisu.
Teemme asiakkaallemme analyysin sertifiointitarpeesta ja annamme optimaalisen sertifiointivaihtoehdon, selvityksen kaikista tarvittavista asiapapereista, testeistä ja muista toimenpiteistä sekä tarpeellisista asiakirjoista ja sertifikaateista.

2. Sertifiointiprosessi, sertifikaatin toimitamme avaimet käteen -periaatteella.
Prosessin läpäisy on asiakkaallemme luotettavaa, helppoa, yksinkertaista ja joustavaa:
– EAC-sertifiointi
– EAC-deklarointi
– Sertifioinnin vaatimat testaukset ja tarkastukset
– Standardin mukaiset dokumentit, Tekninen Passi, Safety Case, Käyttöohje
– Muut tarvittavat sertifikaatit
– EAC merkin käyttö

3. Sertifioinnin konsultointipalvelut, ota yhteyttä meihin jo tänään
Konsultointipalvelumme kuuluvat maksuton neuvontapalvelu, yrityskohtainen sertifiointikoulutus, sertifioinnin esiselvitys ja raportti
Avustamme standardin mukaisen teknisen passin, safety casen ja käyttöohjeen valmistuksessa.
Tarvittaessa, väärin ymmärrysten välttämiseksi teemme yhteydenpidon Venäjän tulliin, tullibrokeriin ja loppuasiakkaaseen.

EAC-sertifiointi ja -deklarointi

Tulliliitossa on tehty pakollisesti sertifioitavien tuotteiden luettelo. Niiden tuotteiden kohdalla, jotka eivät ole Tulliliiton ”pakollisesti sertifioitavat tuotteet” – luettelossa, noudatetaan kansallisia sertifiointimääräyksiä kuten esimerkiksi Venäjän GOST R.

Siinä tapauksessa, kun ei ole mitään virallista määräystä, suosittelemme hakemaan ”Kieltokirjeen” tullia ja asiakkaita varten.

Laatutodistukseksi käy vapaaehtoinen sertifikaatti. Kysy enemmän! 

Sama EAC-sertifikaatti (vastaavuustodistus) tai EAC-deklaraatio (vastaavuusvakuutus) käy kaikissa Tulliliiton maissa. Silti on syytä tarkastaa, onko kyseitä tuotetta koskevia muita kansallisia määräyksiä kuten paineastiat Kazakstanissa.

Tulliliiton Tekniset Määräykset ovat pitkälti yhteneviä eurooppalaisten järjestelmien kanssa. 

Sertifikaatin ja deklaraation voimassaoloaika voi olla 1-5 vuotta. Myös toimituskohtainen sertifikaatti on mahdollinen.

Sertifioinnin vaiheet, tuotteesta ja yrityksestä tarvittavat tiedot ja sertifikaatin voimassapito

 1. vaihe – esiselvitys
  – tuotteen nimike ja CN-nimike (tullikoodi),
  – tekniset tiedot tuotteesta (esite, käyttöohje yms.)
 2. vaihe – sertifikaatin hakeminen
  – sertifiointihakemus
  – olemassa olevat sertifikaatit
  – testauksien pöytäkirjat
  – kaikki TR CU:ssa mainitut tekniset dokumentit (Käyttöohje, Passi, Safety Case yms.)
  – tuotannon tarkastus, pitkäaikainen sertifiointi
 3. vaihe – sertifikaatin luovutus

vuositarkastukset

Lue lisää EAC sertifioinnista ja deklaroinnista

Tekniset määräykset TR CU

Standardin mukaiset dokumentit