2020-10-05

Utbildningen är i första hand avsedd för rysslandsexportörer och underleverantörer.

I utbildningen berättar vi hur man söker EAC-certifikat och vilka handlingar företaget behöver för leverans och idrifttagning på Ryska federationens och Eurasiska ekonomiska unionens (EAEU) område.

Utbildningens innehåll:
Analys av företagets certifieringsbehov, förberedande arbete
Vi tittar på företagets produkter, distribution och särdrag.

Genomgång av certifieringsfrågor med företagets personal
Ryska Industri- och handelsministeriets och Ekonomiutvecklingsministeriets utökade anvisningar om tillfälliga åtgärder till följd av coronaviruspandemin (Covid-19).

  • Certifikat och deklarationer för TR CU
  • Certifieringstester och -protokoll
  • Inspektion av produktionen
  • Industriell säkerhetsanalys, ”farliga industrianläggningar”
  • Säkerhetsbevisning, Safety Case
  • Tekniska pass och handlingar, GOST-krav
  • Manualer, GOST-krav
  • EAC-märkning, TR-kra

Mer information:
Pekka Peltonen, tel +358 40 900 0322, pekka.peltonen(at)markinvest.fi
Andrey Uvarov, tel +358 40 900 0320, andrey(at)markinvest.fi

Eurasiska ekonomiska unionen (EAEU)

Eurasiska ekonomiska unionen (EAEU) skapades delvis som ett svar på Europeiska Unionens och andra västländers ekonomiska och politiska inflytande. Medlemsstater från och maj 2018 är Armenien, Belarus, Kazakstan, Kirgizistan och Ryssland.