2019-03-2

Enligt ryska regeringens beslut Nr 300, 21.03.2019 har Rosakkreditatsija (den ryska ackrediteringsmyndigheten) rätt att ogiltigförklara certifikat och deklarationer som har utfärdats i strid med bestämmelserna eller felaktigt.

Rosakkreditatsija har i princip rätt att ogiltigförklara alla certifieringsdokument som det aktuella certifieringsorganet eller laboratoriet har utfärdat även i det fallet att certifikatet för bolag A har utfärdats korrekt, men certifikatet för bolag B har utfärdats i strid med bestämmelserna.

Vad är det för slags gallring och vad är det man tittar på?
Avsikten är att få bort certifieringsdokument som har utfärdats utan att iaktta nödvändiga metoder, åtgärder och steg. Exempelvis: alla certifieringsscheman (metoder) kräver tester, testprotokollen ska vara lagrade i certifieringssystemet och om de saknas görs en förfrågan om det har gjorts några tester.

ELLER

För testning måste det finnas provexemplar som har importerats till landet. För importen måste det finnas en tulldeklaration, och om det inte finns någon görs en förfrågan om provet har importerats och hur. Dokumentkravet gäller även inspektion av produktionen. Om certifieringsmetoden kräver inspektion av produktionen ska den dokumenteras (en akt om själva inspektionen och bevis på att resan gjorts – reseorder, biljetter, visum m.m.).

Fråga mer: beviljande av certifikat och deklarationer, certifieringsmetoder, tester, prover till Ryssland, dokument – Tekniskt pass, Safety Case, inspektion av produktionen.

Pekka Peltonen, tel +358 40 900 0322, pekka.peltonen(at)markinvest.fi
Andrey Uvarov, tel +358 40 900 0320, andrey(at)markinvest.fi