EAC-certifikat, export till Tullunionen

Vi utför EAC-certifiering med grundmurad erfarenhet 

GOST R-certifiering, export till Ryssland

Vi utför GOST R-certifiering med grundmurad erfarenhet 

VÅR CERTIFIERINGSTJÄNST FÖR EXPORT 

EAC-CERTIFIERING OCH -DEKLARATION

EAC-certifikatet är den viktigaste handlingen när man exporterar produkter till länderna i Eurasiska unionen (Ryssland, Belarus, Kirgizistan, Armenien och Kazakstan) EAC-certifikat och -deklaration kan beviljas produkter från utländska tillverkare. Certifieringen ger behörighet att använda EAC-märket. 

CERTIFIKAT SOM MARKINVEST TILLHANDAHÅLLER 

Från Markinvest får företaget alla certifikat som behövs. För företag som planerar export och certifiering kartlägger vi i en förhandsutredning vilka kostnader som kommer att uppstå för företaget. Hos oss får du information om optimala certifieringsalternativ, alla nödvändiga dokument, tester och åtgärder. 

RYSKT GOST R-CERTIFIKAT 

Den ryska GOST R-certifieringen av kravöverensstämmelse är en obligatorisk certifiering som gör det möjligt för produkter att komma in och säljas på den ryska marknaden. GOST R kan gälla produkter som inte är med i Tullunionens förteckning över produkter som är obligatoriska att certifiera. 

NATIONELLA CERTIFIKAT 

Vid export till Kazakstan och Belarus följs nationella bestämmelser. Det betyder i Kazakstan GOST K och i Belarus BelCT, om Tullunionen inte har några tekniska föreskrifter enligt vilka produkten kan få ett EAC-certifikat. 

KONSULTTJÄNSTER INOM CERTIFIERING 

Vi erbjuder både kostnadsfria och avgiftsbelagda konsulttjänster. Traditionell rådgivning är kostnadsfri. Den absolut populäraste avgiftsbelagda tjänsten är förhandsutredning om certifieringsbehov. 
Typiska konsultationsbehov: 
– ett exportföretag sammanställer ett anbud och vill som stöd för anbudet ha information om certifieringsbehov, åtgärder och pris 
– ett företag som planerar export till Ryssland behöver information om certifiering av exportprodukter och exportpraxis 
– en projektexportör har ett stort exportprojekt och vill utbilda exportteamet till experter på certifiering 

VANLIGA FRÅGOR 

VAD BEHÖVER JAG CERTIFIKATET TILL? 

EAC-certifikatet behövs både vid försäljning och förtullning. EAC-certifikatet är en officiell handling, som bestyrker varornas kravöverensstämmelse, kvalitet och säkerhet. 
Det finns två typer av EAC-dokument: 

  1. Certifikat eller intyg om kravöverensstämmelse
  2. Deklaration eller försäkran om överensstämmelse.

Om det inte finns någon teknisk föreskrift från Tullunionen för produkten som certifieras följs de nationella föreskrifterna: GOST R Ryssland, GOST K Kazakstan och BelCT Belarus. 

VAD ÄR EAC-MÄRKET OCH VARFÖR ÄR DET VIKTIGT? 

EAC-märket verifierar att produkten är certifierad för marknaderna i Eurasiska unionen (Ryssland, Kazakstan, Belarus, Kirgizistan och Armenien). EAC-märket ska fästas synligt och permanent på produkten. Om märket inte kan fästas på själva produkten får det finnas i förpackningen. EAC-märket ska finnas i bruksanvisningen och andra dokument. 

HUR KAN JAG FINANSIERA CERTIFIERINGEN? 

Finansiering kan sökas från NTM-centralen och Business Finland. Speciellt fokus läggs på företagens internationalisering. Företaget kan vara i inledningsfasen av internationalisering eller redan vara verksamt på exportmarknaden. 

Experttjänster inom certifiering för vilka man kan söka finansiering: 
– företagsspecifik personalutbildning inom certifiering: EAC-, GOST R-certifiering 
– förhandsutredning om certifieringsbehov, åtgärder, dokument, tidtabell och kostnad 
– experttjänster inom export, marknadsutredningar, möjligheter med digital marknadsföring osv. 

Ta kontakt

[email protected]

+ 358 40 900 0322

FAKTURERINGSINFORMATION:

Hämta informationsblad för fakturering

KONSULTTJÄNSTER

Affärsverksamhet och marknadsföring

Export och internationalisering

Sätt in den bästa produkten och det bästa teamet – export till Ryssland

Nya möjligheter för export till Ryssland – Markinvests nya CBC-lösningar

Vad behöver jag certifiering till?

CERTIFIERINGSTJÄNSTER

EAC-certifiering och -deklaration

Certifikat som Markinvest tillhandahåller

Ryskt GOST-certifikat

Nationella certifikat GOST K och BelCT

Konsulttjänster inom certifiering

Vanliga frågor

OM OSS:

Om företaget

Ta kontakt

Dataskyddspolicy

Ansvarstagande hos Markinvest