Starta export till Ryssland

Våra tjänster i Ryssland har för närvarande uppehåll, men vid behov är vi en resurs för att lösa problem och kommunicera.

Lyckas internationellt

Våra tjänster i Ryssland har för närvarande uppehåll, men vid behov är vi en resurs för att lösa problem och kommunicera.

MARKINVESTS KONSULTTJÄNSTER 

AFFÄRSVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING 

Utan kunder har företaget ingen mening. Marknadsföring upprätthåller och ökar intresset för produkten eller tjänsten i den valda målgruppen. Markinvests konsulttjänster hjälper dig att utveckla affärsverksamheten och marknadsföringen.

INTERNATIONALISERING 

Att starta en internationell affärsverksamhet kräver att företaget har ekonomiska resurser och kunskap om internationell verksamhet. Markinvests tjänster omfattar internationaliseringsplan, marknadsundersökningar, analyser och exporttjänster.

EXPORT TILL RYSSLAND 

(Våra tjänster i Ryssland har för närvarande uppehåll) I Ryssland betonas de personliga kontakterna. Ryssarna köper kända produkter som har EAC-certifikat eller -deklaration av personer man vet är pålitliga. Läs om Markinvests beprövade koncept för rysslandshandel.

NYA MÖJLIGHETER I RYSSLAND

Markinvest har gjort en ny gränsöverskridande samarbetsmodell för B2B-företag, som hjälper gamla och nya exportföretag att återhämta sig från coronakrisen och framför allt att få en snabbare tillväxt efter krisen. Läs om Markinvests gränsöverskridande samarbetsmodell och ta kontakt 

KONSULTTJÄNSTER INOM CERTIFIERING 

Vi erbjuder både kostnadsfria och avgiftsbelagda konsulttjänster. Traditionell rådgivning är kostnadsfri. Den absolut populäraste avgiftsbelagda tjänsten är förhandsutredning om certifieringsbehov. Typiska konsultationsbehov: 

  • ett exportföretag är i färd med att utarbeta en offert till Ryssland och vill ha information om certifieringsbehov, åtgärder och pris.
  • ett företag som planerar export till Ryssland behöver information om certifiering av exportprodukter och exportpraxis.
  • en projektexportör har ett stort exportprojekt och vill utbilda exportteamet för att bli experter på certifiering. 

VAD BEHÖVER JAG CERTIFIKATET TILL? 

EAC-märket verifierar att produkten är certifierad för marknaderna i Eurasiska unionen (Ryssland, Kazakstan, Belarus, Kirgizistan och Armenien). EAC-märket ska fästas synligt och permanent på produkten. Om märket inte kan fästas på själva produkten får det finnas i förpackningen. EAC-märket ska finnas i bruksanvisningen och andra dokument. 

Det finns två typer av EAC-dokument:
1. Certifikat eller intyg om kravöverensstämmelse
2. Deklaration eller försäkran om överensstämmelse. 

Om det inte finns någon teknisk föreskrift från Tullunionen för produkten som ska certifieras följs de nationella föreskrifterna: GOST R Ryssland, GOST K Kazakstan och BelCT Belarus. 

Ta kontakt

[email protected]

+ 358 40 900 0322

FAKTURERINGSINFORMATION:

Hämta informationsblad för fakturering

KONSULTTJÄNSTER

Affärsverksamhet och marknadsföring

Export och internationalisering

Sätt in den bästa produkten och det bästa teamet – export till Ryssland

Nya möjligheter för export till Ryssland – Markinvests nya CBC-lösningar

Vad behöver jag certifiering till?

CERTIFIERINGSTJÄNSTER

EAC-certifiering och -deklaration

Certifikat som Markinvest tillhandahåller

Ryskt GOST-certifikat

Nationella certifikat GOST K och BelCT

Konsulttjänster inom certifiering

Vanliga frågor

OM OSS:

Om företaget

Ta kontakt

Dataskyddspolicy

Ansvarstagande hos Markinvest