VAD ÄR EAC-MÄRKET?

EAC-märket verifierar att produkten är certifierad och uppfyller kraven i EAC, TR CU/TR EAEU. 

EAC är en förkortning av Eurasian Conformity, Eurasisk överensstämmelse. 

EAC-märket ska fästas på produkten före tullklarering. Till den del tillverkaren inte har uppfyllt sin skyldighet utanför EAEU överförs skyldigheten till EAEU:s auktoriserade representant, i sista hand importören.

 

EAC-märket och dess användning 

Certifierade produkter ska märkas med EAC-märket när de är avsedda för marknaderna i Eurasiska Tullunionen, dvs. Ryssland, Kazakstan, Belarus, Kirgizistan eller Armenien.

EAC-märket består av en kombination av bokstäverna ”E”, ”A” och ”C”.

Det finns inga närmare anvisningar om märkets storlek, men basstorleken ska vara minst 5 mm. Bokstäverna ska vara rätvinkliga och märket ska ha samma bredd som höjd. EAC-märket kan vara positivt eller negativt.

Fastsättning av EAC-märket

EAC-märket ska fästas synligt på produkten och så att det sitter kvar under produktens hela livstid. 

Märket ska sitta på en avvikande bakgrund.  

Om märket inte kan fästas på själva produkten, t.ex. på produktskylten eller etiketten, får det finnas i förpackningen. EAC-märket ska finnas i bruksanvisningen och andra dokument.

Varje teknisk föreskrift innehåller anvisningar för hur EAC-märket ska användas och fästas. 

Tumregel för användning och fastsättning:

  • typskylt, etikett eller annan liknande
  • förpackning, transportförpackning
  • i de fall då produkten är stor och skyddas under transport med plast eller en träförpackning ska EAC-märket fästas på utsidan av skyddet
  • broschyr, tekniskt pass, bruksanvisning

I samtliga fall ska EAC-märket vara synligt för kunden vid köptillfället eller myndighetspersonen vid införseln av produkten till Tullunionens område. 

Det är absolut förbjudet att använda märket om certifiering inte utförts och certifikat inte beviljats. 

EAC EX-märket 
EAC EX-märket ska användas på produkter som regleras av förordningen TR CU 012/2011 om explosionsfarliga utrymmen. Märket kan användas när certifikat enligt EAC EX (TR CU 012) har beviljats. 

EAC MED-märket 

EAC MED-märket används på medicintekniska produkter och tillbehör. Registrering av medicintekniska produkter och tillbehör överförs till Tullunionen.

Nationella registreringsintyg beviljas inte längre efter 31.12.2021.

Fram till 31.12.2021 kan den sökande välja mellan nationell registrering eller registrering inom Tullunionen.

Fram till 31.12.2026 är det möjligt att förnya nationella registreringsintyg.

Kostnadsfri rådgivningstjänst  

Ta kontakt med oss redan idag om du behöver information om certifiering eller andra krav med tanke på marknaderna i Ryssland och Tullunionen. Du kan skicka frågorna med e-post, vi läser dem och tar kontakt.