Om företaget

Våra tjänster i Ryssland har för närvarande uppehåll, men vid behov är vi en resurs för att lösa problem och kommunicera.

Markinvest Oy, erfaren expert inom rysslandshandeln 

KUNNIG, PÅLITLIG OCH ANSVARSFULL PARTNER FÖR DITT FÖRETAG 

Markinvest Oy har erbjudit sina kunder konsultation inom försäljning och marknadsföring i mer än 35 år. De första tio åren var Markinvest verksamt på hemmaplan i Finland. På 1990-talet utökades hemmaplanen till Ryssland. Idag är Markinvest en obestridlig expert på rysk handel och handelskultur. 

Markinvest Oy grundades 1985 för att utbilda försäljare av investeringsprodukter för att uppnå bättre resultat snabbare – med andra ord att göra företagets säljare till toppsäljare. Mycket snabbt märkte företagets grundare Pekka Peltonen och Sinikka Karstila att det som de potentiella kundföretagen verkligen behövde var utbildning i planering av marknadsföring samt konsultation. Kunderna hade även ett tydligt behov att få hjälp med företagets övergripande kommunikation, och för det ändamålet bildades Tulosviestintä Oy som ett dotterföretag till Markinvest Oy. Tarja Malinen blev kommunikationskonsult i det nya företaget. 

Markinvest Oy hjälpte exportföretag att komma in och klara sig på nya marknader. Den europeiska integrationen satte press på företagen att internationaliseras och Sovjetunionens sönderfall erbjöd ett helt nytt marknadsområde, Ryssland. Snart fokuserade Markinvest sin verksamhet på tre affärsområden: marknadsföring, övergripande kommunikation och start och utveckling av affärsverksamhet i Ryssland. 

Vid årsskiftet 1993/1994 etablerades företaget som ett lokalt företag i Sankt Petersburg under namnet ZAO MarkInvest SPb samt 1995 på motsvarande sätt i Nizjnij Novgorod. Idag är Markinvest en obestridlig expert på rysk handel och handelskultur samt kännare av lokala förhållanden. 

På webben på ryska 

När millennieskiftet närmade sig förändrades världen av Internet. Sedan 1999 har Markinvest hjälpt finska företag att förstå och utnyttja det ryskspråkiga internet och att använda det för att hitta kontakter för att starta export och utveckla affärsverksamheten. Företaget producerade bland annat ryskspråkiga webbsidor för finska företag och de första webbsidorna för ryska företag. 

Många finska företag är för små för att ensamma göra offerter till Ryssland. 2002 utvecklade Markinvest en marknadsplats vars mål var att få med finska företag i utländska företags projekt. Marknadsföringen och informationen om marknadsplatsen riktades mot Europa och det gav resultat. 

Vid övergången till det nya årtiondet grundades bland annat en webbutik för barnskor och -kläder i Ryssland. 

Certifikat som Tullunionen kräver 

Ryssland har förändrats och Markinvests produktbas har vuxit. Den östliga Tullunionen bildades 2010 och Eurasiska ekonomiska unionen (EAEU) 2015. Idag hjälper Markinvest produkter från väst att nå ut på EAEU:s marknader. Certifiering har varit ett naturligt tillskott i produktportföljen, eftersom i stort sett alla som vill sälja i Ryssland behöver ett certifikat för sina produkter. 

Tullunionen kräver att produkterna certifieras: de ska vara testade och man måste försäkra att de uppfyller EAEU:s krav. Eurasiska ekonomiska unionens certifikat skiljer sig från de västliga och därför måste produkternas överensstämmelse intygas på det sätt som marknadsområdet kräver. Genom certifieringen säkerställs att produkten är trygg att använda och inte är skadlig för hälsan. 

På EAEU:s område används GOST-certifikat som trädde i kraft 1993, men huvudcertifikatet är EAC. Markinvest erbjuder sina kundföretag alla certifikat som behövs på Tullunionens område. Certifikaten levereras som en ”nyckelfärdig” tjänst – processen är transparent, pålitlig, lätt, enkel och smidig. 

Finland lever av export – företagen av nya affärer! 

Markinvest Oy:s experter är erfarna utvecklare av marknadsföring och affärsverksamhet. De är dina pålitliga partner när du vill utveckla exporten och din affärsverksamhet i Finland, Ryssland och Kazakstan. Markinvest Oy kompletterar Team Finlands internationaliseringstjänster med sin egen specialkompetens. Vi främjar internationalisering och tillväxt, hjälper finska, svenska och ryska företag att klara sig i Ryssland, Kazakstan, Finland och andra länder. 

Markinvest arbetar även i fortsättningen med att vara en kunnig, pålitlig och ansvarsfull partner för sina kunder och samarbetspartner. I framtiden söker vi tillväxt genom att bilda nätverk och genom att erbjuda tjänster även för nya marknadsområden.

Vi finns för dig i sociala medier. 

Du kan följa oss även på Linkedin och Facebook! 


Pålitlig Partner 

Markinvest Oy är med i programmet Pålitlig Partner. Vårt företags beställaransvarsrapport är tillgänglig på Tilaajavastuu.fi. 

Rapporten innehåller alla handlingar som krävs:

  • Skatteintyg
  • Handelsregisterutdrag
  • Intyg om pensionsförsäkringsavgifter
  • Utredning om tillämpligt kollektivavtal
  • Utredning om införande av företaget i förskottsuppbördsregistret, arbetsgivarregistret samt registret över mervärdesskattepliktiga
  • Olycksfallsförsäkringsintyg
  • Information om ansvarsförsäkring
  • Uppgifter om anordnande av arbetshälsovård

Du hittar Markinvest Oy:s information när du går till webbplatsen www.vastuugroup.fi/fi-sv och loggar in i Rapporter-tjänsten. I tjänsten kan du hämta Pålitlig Partner-rapporter kostnadsfritt. 


Projekt 

1990

2000

2010

2020

Medlemskap 

Våra referenser