Tack för kontakt. 

Affärstjänster

  • Kostnadsfri rådgivning. Ta kontakt med oss redan idag om du behöver information om den finska marknaden och samarbetsmöjligheter 
  • Nya möjligheter i Ryssland – Markinvests nya CBC-lösningar för B2B-företag för gränsöverskridande samarbete  
  • Konsultation om internationalisering och export till Ryssland och Kazakstan 
  • Marknadsundersökningar i Finland, Sverige, Ryssland och Kazakstan 

 

Certifieringstjänster

  • Kostnadsfri rådgivning. Ta kontakt med oss redan idag om du behöver information om certifiering eller andra krav med tanke på marknaderna i Ryssland och Tullunionen. 
  • Optimal certifieringslösning. Vi analyserar företagets certifieringsbehov och skriver en rapport: nödvändiga certifikat, åtgärder, tidtabell och certifieringskostnad. 
  • Certifiering. V upprättar EAC-, GOST R-, GOST K-, BelCT-certifikat och dokument som företaget behöver såsom tekniskt pass, Safety Case och negativt beslut om certifieringsbehov. 
  • Företagsspecifik certifieringsutbildning och certifieringskonsultation. 

KONSULTTJÄNSTER

Affärsverksamhet och marknadsföring

Export och internationalisering

Sätt in den bästa produkten och det bästa teamet – export till Ryssland

Nya möjligheter för export till Ryssland – Markinvests nya CBC-lösningar

Vad behöver jag certifiering till?

CERTIFIERINGSTJÄNSTER

EAC-certifiering och -deklaration

Certifikat som Markinvest tillhandahåller

Ryskt GOST-certifikat

Nationella certifikat GOST K och BelCT

Konsulttjänster inom certifiering

Vanliga frågor

OM OSS:

Om företaget

Ta kontakt

Dataskyddspolicy