Pärjätäkseen kilpailussa yritysjohdon yhtenä keskeisenä tehtävänä on kehittää yritystä. Yrityksenmenestyminen on yleensä omissa käsissä, myös epäonnistuminen on useimmiten omaa syytä.

Markinvest on yhteistyökumppanisi ja voimavarasi, kun yrityksesi tavoite on kasvaa kotimaassa, viennissä, kansainvälistyä tai uudistuminen. 

KEHPAT Yritysten kehittämispalvelut 2021 – 2023, Markinvest

Markinvest ja sen vastuuasiantuntijat ovat ELY-keskuksen kilpailutuksessa hyväksytty ”Yritysten kehittämispalvelujen” KEHPAT toteuttajaksi 2021-2023. 

ELY-keskuksen Yritysten kehittämispalveluja ovat liiketoiminnan Analysointi ja 

yrityksen uudistumisen, kasvun ja kansainvälistymisen Konsultointi.

https://www.markinvest.eu/yritysten-kehittamispalvelut/

Kenelle KEHPA Analyysi ja Konsultointi on tarkoitettu

ELY-keskuksen kehittämispalvelut ovat tarkoitettu kehityshaluisille ja kykyisille mikro ja pk-yrityksille toimialasta ja yhtiömuodosta riippumatta. Tyypillinen yritysten kehittämispalveluja käyttävä yritys on n. 10 henkeä työllistävä kotimarkkinayritys, joka kaipaa ulkopuolista näkökulmaa kasvun ja uudistumisen tueksi.

KEHPA palveluiden TOP 5 toimialat

 1. Teollisuus
 2. Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta
 3. Tukku- ja vähittäiskauppa
 4. Rakentaminen
 5. Informaatio

Liiketoiminnan kokonaisvalaista analyysipalvelua käytti vuonna 2021 yhteensä 844 yritystä ja konsultointia aloitti vuonna 2021 yhteensä 2516 yritystä.

KEHPA Analyysi on kehittämisen kivijalka

Analyysi on yrityksen kehittämisen kivijalka. Kokonaisvaltaisessa liiketoiminta-analyysissä tarkastelemme yrityksen nykytilaa, keskeiset tavoitteet/vision 2-3 v, yrityksen vahvuudet ja heikkoudet, uudet tilaisuudet ja riskit peilattuna tavoitteisiin, kilpailuedut, kehittämistarpeet. 

Yritys saa 4-5 kohdan kehittämissuunnitelman 1-2 vuodelle kuten strategia, liikeidea, liiketoiminnan menestystekijät, kilpailuedut, uudistuminen… 

Analyysiprosessin eteneminen kts. prosessikuva.

Esimerkkejä kokonaisvaltaisten KEHPA analyysien hyödyistä yrityksille:

https://www.markinvest.fi/2022/06/20/kehpa-analyysi-aukaisi-silmat/

https://www.markinvest.fi/2022/06/20/analyysista-vahva-perusta-kylmalaitevalmistajan-kasvulle-kehpa/

KEHPA Konsultointipalvelu, kehittämistarpeeseen räätälöity konsultointisuunnitelma

ELY -keskuksen ”Kasvu ja uudistuminen – konsultointi” taipuu moneksi.

Kun yrityksen kehittämistarve on selvillä, räätälöimme konsultointisuunnitelman sen ympärille kuten:

 • uusi liiketoimintasuunnitelma, liiketoimintasuunnitelman päivitys 
 • kasvustrategia, uudet liiketoimintamahdollisuudet, potentiaaliset asiakassegmentit 
 • yrityksen uudistuminen, omistajanvaihdos, uudet osakkaat 
 • kasvu kotimaassa, uudelleensegmentointi
 • kansainvälistymissuunnitelma. 

Konsultointiprosessin eteneminen kts. prosessikuva.

KEHPA konsultointiprosessin jälkeen yritys saa Markinvestistä raportin, joka toimii yritysjohdon työkaluna tulevaisuudessa, johon on kirjattu sovitut tavoitteet ja toimenpiteet.

ELY – keskuksen KEHPA Yritysten kehittämispalvelut, yhteistyössä ELY-keskus – Markinvest – vastuuasiantuntijat

KEHPA palvelu on yritykselle edullinen, helppo ja nopea. Päätös syntyy jopa alle viikossa. ELY -keskuksen tuki on merkittävän suuri 75% – 80%.

 • Kokonaisvaltaisen liiketoiminta-analyysin hinta on 260 euroa + alv/päivä (1-2 päivää)
 • Kasvu- ja kansainvälistyminen, uudistuminen- konsultoinnin hinta on 325 euroa + alv/päivä.
 • Konsultointia on mahdollista saada 3-4 päivää/kerta, korkeintaan 15 päivää kolmen vuoden aikana.

https://www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut/kehittamispalvelut

Lisätietoja ja yhteydenotot:
Lahti: Pekka Peltonen, 040 900 0322, [email protected]
Lahti: Andrey Uvarov, 040 900 0320, [email protected]
Jyväskylä: Heikki Lehtonen, 040 064 1371, [email protected]

Markinvestistä yritysjohto saa vankan ja monipuolisen kokemuksen kehittämisen tueksi.

www.markinvest.fi www.markinvest.eu

YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA