Pirkanmaan Yrittäjyysbuusti tukee aloittavaa yrittäjää.

Markinvestin kokeneet asiantuntijat antavat henkilökohtaisesti tietoa ja tukea yrittäjyyden alkuun. Markinvest ei jätä yrittäjää yksi. Markinvest Oy on vuonna 1985 perustettu Liike-elämän ja johdon asiantuntijayritys. 

Pirkanmaan Yrittäjyysbuustissa Markinvestin palveluiden tavoite on yrittäjän osaamisen kehittäminen antamalla apua yleisiin yrittäjää askarruttaviin asioihin, jotka ovat kriittisiä tekijöitä yrityksen menestymisen kannalta.

Markinvestin Ybuusti kehittämispalveluita ovat:

 • Markkinointi ja myyntiosaaminen
 • Yrittäjän tuki ja verkostot
 • Liiketoimintasuunnitelman päivittäminen.

Pirkanmaan Yrittäjyysbuusti tukee aloittavaa yrittäjää

Yrittäjyysbuusti on maksuton mahdollisuus aloittavalle yrittäjälle. Buustia rahoittaa yhdessä työ- ja elinkeinoministeriö, Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan TE-toimisto.

Markinvest antaa apua asioihin, jotka ovat kriittisiä tekijöitä yrityksen menestymisen kannalta.

Markinvest ymmärtää toista yrittäjää.

Esimerkkejä palveluista ja toimialoista aloittaville yrityksille joita Markinvest on ollut toteuttamassa  Pirkanmaan Yrittäjyysbuustissa:

Markkinointi ja myynti: liikuntapalvelut
Markkinointi ja myynti: filmituotanto
Markkinointi ja myynti: autokorjaamo- ja huoltotoiminta
Markkinointi ja myynti: pientalosaneeraus
Markkinointi ja myynti: muuttopalvelut
Markkinointi ja myynti: sisustussuunnittelu
Markkinointi ja myynti: uuden tuotteen markkinoille saaminen
Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen: päivätoiminta
Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen: projektitoiminta sähkö, vesi, ilmastointi
Yrittäjän tuki ja verkostot: turvallisuuspalvelut teollisuudelle

Yrittäjyysbuustissa Markkinointi ja myyntiosaaminen. Ilman asiakkaita yrityksellä ei ole tulevaisuutta.

Myynnin ja markkinoinnin merkitystä ja roolia ei voi liikaa korostaa. Myynti tuo sisään koko sen rahapotin, josta yrityksen kulut kuten palkat maksetaan. Myynti ja markkinointi rakennetaan asiakkaan tarpeen, ostoprosessin ja ostokäyttäytymisen pohjalta.

Markkinoinnissa ja myynnissä lähdemme liikkeelle nykytilan analyysistä. Analyysi muodostaa vahvan perustan, jonka päälle menestyksellinen markkinointisi on mahdollista rakentaa.

Analyysissä selvitämme mieltäsi askarruttavat asiat, kehittämistarpeet ja mahdollisuudet.

Etsimme, esitämme ja toteutamme parhaat keinot, joilla palvelun tavoite voidaan saavuttaa.

 

Keskeisiä markkinoinnin ja myynnin kannalta tarkasteltavia asioita ovat:

 1. Tavoite 1-2 vuoden päähän
 2. Mitä myyn, hinnoittelu
 3. Kenelle myyn, mistä saa tietoa
 4. Miten myyn, saan ostamaan
 5. Toimintasuunnitelma, tavoite, mitä teen, milloin teen, kuinka teen ja miten seuraan.

 

Yrittäjyysbuustissa Yrittäjän tuki ja verkosto. Yrittäjän paras ystävä on yrittäjä.

Yrittäjälle verkostoituminen on elinehto. Verkostoihin panostaminen on yrittäjälle suorastaan elintärkeää, sillä niiden kautta turvaa toiminnan ja löytää uusia mahdollisuuksia, yhteistyökumppaneita ja asiakkaita.

Lähdemme liikkeelle nykytilan analyysistä. Analyysi muodostaa vahvan perustan, jonka päälle menestyksellinen verkostosi on mahdollista rakentaa. Analyysissä selvitämme mieltäsi askarruttavat asiat, kehittämistarpeet ja mahdollisuudet. Etsimme, esitämme ja toteutamme parhaat keinot, joilla palvelun tavoite voidaan saavuttaa.

 

Keskeisiä tuen ja verkostojen kannalta tarkasteltavia asioita ovat:

 1. Oma verkosto, asiakkaat
 2. Markinvestin tukiverkko, yhteistyökumppanit, asiakkaat
 3. Turvaverkko, vakuutukset
 4. Asiantuntijaverkko, järjestöt, viranomaiset
 5. Paikalliset kehitys- ja palveluorganisaatiot.

 

Yrittäjyysbuustissa Liiketoimintasuunnitelman päivittäminen. Menestyminen on yleensä omissa käsissä. 

Liiketoimintasuunnitelmassa olennaista on yritystoimintaa koskevat keskeiset tiedot, oma osaaminen sekä tulevaisuuden suunnitelmat. Vaikka tilinpäätöstiedot vielä puuttuvat, liiketoimintasuunnitelman avulla voit aloittavana yrittäjänä näyttää, että yritykselläsi on menestymisen mahdollisuudet.

Lähdemme liikkeelle nykytilan analyysistä. Analyysi muodostaa vahvan perustan, jonka päälle menestyksellinen liiketoimintasi on mahdollista rakentaa. Analyysissä selvitämme mieltäsi askarruttavat asiat, kehittämistarpeet ja mahdollisuudet.

Lähtökohta on asiakasvalinnoissa ja valittujen asiakkaiden tarpeissa ja arvostuksissa: pystymmekö olemaan selvästi kilpailijaa parempi, tyydyttämään tarpeet kustannustehokkaammin tai voimmeko tarjota asiakkaalle enemmän lisäarvoa, josta asiakas on valmis maksamaan enemmän.

Yrityksesi tilanteesta riippuen liiketoimintasuunnitelman LTS päivittäminen palvelusta saat ohjausta, neuvontaa tai valmennusta. Etsimme, esitämme ja toteutamme parhaat keinot, joilla palvelun tavoite voidaan saavuttaa.

 

Keskeisiä liiketoimintasuunnitelman päivittämisessä tarkasteltavia asioita ovat:

 1. Liikeidean lyhyt kuvaus, esittely
 2. Oma ja tiimin osaaminen, vahvuudet
 3. SWOT analyysi, johtopäätökset, kilpailuedut ja kehittämistarve
 4. Tuotteet ja palvelut, mitä ja mihin hintaan, kuinka paljon päivässä
 5. Markkinat ja kilpailijat, kotimarkkinat, kansainvälistyminen, potentiaali ja kehitysnäkymät
 6. Myynti ja markkinointi, kenelle, markkinointikanavat, kuinka tavoitat asiakkaat
 7. Liiketoiminnan tavoitteet, kasvustrategia ja kasvutavoite; kolme vuotta ja viisi askelta, konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet
 8. Riskien hallina, mitkä riskit tunnistat, kuinka varaudut
 9. Taloushallinto ja sopimukset, kirjanpito, laskutus, rahoitus
 10. Laskelmat
 11. Yrittäjänä jaksaminen; kuinka voimavarat jaan, verkosto

 

Markinvest ei jätä yrittäjää yksin!

Laadimme sinua auttavan raportin sovituista tavoitteista ja toimenpiteistä koskien Markkinointi ja myyntiosaamista, Yrittäjän tukea ja verkostoja ja Liiketoimintasuunnitelman päivittämistä.

Yrityksen kehittämistyön jatkumo!

Käymme kanssasi läpi TE-toimiston ja ELY-keskuksen valmennus- ja kehittämismahdollisuudet. Markinvest on TE-toimiston, ELY-keskuksen ja Business Finlandin hyväksymä asiantuntija.

Siirry Yrittäjyysbuustin palvelualustalle ja hae palvelu> https://www.palvelualusta.fi/

Yhteystiedot
Pekka Peltonen Puh. 040 900 0322.
[email protected]
https://www.markinvest.fi/https://www.markinvest.eu/

YHTEISTYÖSSÄ ON VOIMAA