Tietosuojaseloste EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, 2016/679) mukaisesti. Päivitetty 8.7.2020.

Rekisterin pitäjä

Markinvest Oy
Y-tunnus: 0592474-7
Karjalankatu 35A, 15150 Lahti

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Pekka Peltonen, +358 40 9000 322
Sähköposti: pekka.peltonen(at)markinvest.fi

Rekisterin nimi

Markinvest Oy:n asiakas-, markkinointi- ja rekrytointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja voidaksemme tarjota palveluitamme, tuotteitamme sekä työmahdollisuuksia parhaalla mahdollisella tavalla. Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden hoitamiseen ja analysointiin, tarjousten tekemiseen, palveluiden tuottamiseen ja seurantaan, palveluiden laskuttamiseen, työhakemusten hallinta ja käsittely, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä asiakasviestintään, jota voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja kohdennettuna.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä,sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

perustiedot (nimi, yhteystiedot, organisaatio) verkkosivuillamme asiointiin liittyvä tieto (ml. evästeet) yhteydenotto reklamaatio- tai tiedusteluasiat

Henkilötietojen säilytysaika

Säilytämme henkilötietoja vain niin kauan, kuin se on tässä selosteella kuvatun käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeen. Joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin, mikäli sen säilytyksestä on määrätty erillisellä lainsäädännöllä (ml. kirjanpitolaki) tai mikäli sen katsotaan olevan Markinvest Oy:n oikeutettujen etujen kannalta tarpeen. Asiakastietoja säilytetään, kunnes asiakassuhde päättyy, ensisijaisesti asiakassopimusten mukaisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietolähteinä tietojen osalta ovat: asiakkaan itsensä ilmoittamat ja toimittamat tiedot; perustiedot (nimi, yhteystiedot, organisaatio) yhteydenotot asiakaspalveluumme muut tietolähteet; Google Analytics ja sitä hyödyntävät 3. osapuolen sovellukset MailChimp Leadfeeder sosiaalisen median kanavat voimme ostaa 3. osapuolilta tietoja, jotka täydentävät asiakastietoja (ml. viranomaisten ylläpitämät, julkiset rekisterit)

Evästeet ja muu vastaava tekniikka

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille, mikäli se on käsittelyn tarkoituksen kannalta tarpeellista tai välttämätöntä: henkilötietoja käsittelevät, hyväksytyt kolmannet osapuolet, joille tietoja voidaan luovuttaa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti toiminnan kehittämiseen ja raportointiin liittyvä tieto, josta yksittäisiä henkilöitä ei ole tunnistettavissa rikosepäilyihin liittyvien tietojen luovutus viranomaisille Työnhakijatietoja voidaan luovuttaa soveltuvuusarviointia varten yksittäisissä rekrytoinneissa. Tietoja voidaan luovuttaa yritysjärjestelyiden yhteydessä ostajille, mikäli Markinvest myy tai muutoin järjestelee liiketoimintaansa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

MailChimp-sähköpostimarkkinointisovellusten sekä Google Analyticsin keräämiä tietoa voi siirtyä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle. Näitä sovelluksia ylläpitävät yhtiöt ovat sitoutuneet EU-US Privacy Shield – tietosuojajärjestelyyn. Muilta osin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle muuta kuin siinä tapauksessa, jos asiakastyön hoitaminen sitä vaatii ja asiakkaalta on saatu lupa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Huolehdimme rekisterien tietojen suojaamisesta asianmukaisin teknisin ja organisatorisin suojatoimin. Suojaamme tiedon erilaisilla fyysisillä ja sähköisillä menetelmillä sekä henkilöstön koulutuksella ja ohjeistuksin. Tietojen siirtäminen julkisen verkon (internet) kautta ei kuitenkaan koskaan ole täysin turvallista. Vaikka pyrimme suojaamaan rekisterien tietoja kaikin kohtuullisin keinoin, emme voi taata sivustollemme lähettämiesi tietojen tietoturvaa, vaan niiden lähettäminen on lähettäjän vastuulla. Kun olemme vastaanottaneet tietoja, pyrimme estämään rekisterien luvattoman käytön tietoturvakäytäntöjemme ja teknisen suojauksen avulla.

Tarkastus- ja korjausoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaatarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Markinvest Oy:n velvollisuus on todentaa rekisteröidyn henkilöllisyys, jotta em. tietopyyntöihin voidaan vastata. Markinvest Oy voi täten pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Markinvest kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia tähän tietosuojaselosteeseen. Mahdolliset muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Sen vuoksi on suositeltavaa tutustua aika-ajoin tietosuojaselosteen sisältöön.